جشنواره سگ گارد نگهبان ( اصفهان مهر ماه 1388 )

اولین جشنواره سگ های گارد نگهبان

مهر ماه 1388

گالری تصاویر جشنواره اصفهان 1388

esfehan 1388

لینک دانلود تصاویر گالری