نمایشگاه دام و طیور جهاد کشاورزی استان قزوین ، آبان ماه 1389

نمایشگاه قزوین دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته جهاد کشاورزی استان قزوین

آذرماه 1389

گالری تصاویر نمایشگاه قزوین

Qazvin 1389

دانلود تصاویر گالری