کلاس تئوری و عملی داوری ( خرداد ماه 1390 )

کلاس تئوری و عملی داوری با تدریس داور بین المللی FCI

خرداد ماه 1390 ( قزوین ، تهران )

second visit of iran by mr chan

دانلود تصاویر گالری