ارسال مشخصات سگهای ثبت شده به نشست آسیا اقیانوسیه FCI

مشخصات سگهایی که تا مورخه بیستم بهمن ماه 1390 ثبت شوند به تفکیک توله و بالغ توسط مسئول IKC جهت اقدامات لازم به نشست آسیا اقیانوسیه FCI ارسال خواهد شد.

لذا از کلیه اشخاصی که تمایل به ارسال و ثبت مشخصات سگهای خود دارند دعوت می شود حداکثر تا تاریخ فوق جهت ثبت مشخصات نژادی سگهای خود به هر یک از نمایندگان IKC در سراسر کشور مراجعه نمایند.

 

جهت اطلاعات بیشتر به قسمت نمایندگان سایت و یا با شماره تلفن مرکز تماس حاصل نمایید.