رجیستر کردن باشگاههای پرورش و تربیت سگ کشور

باشگاههای پرورش و تربیت سگی که قابلیت ارسال مشخصات باشگاه شان جهت نشست آسیا و اقیانوسیه FCI را دارند برای رجیستر کردن باشگاه خود با مرکز  IKC  تماس حاصل نمایند .

 

موبایل : ۰۹۱۲.۵۸۱.۰۳۱۲