نمایشگاه حیات وحش ، امداد و نجات ( اردیبهشت 91 ، قزوین )

 

مراکز فروش بلیط :

  • قزوین ، خیابان نوروزیان ، حکمت 24 ، دفتر فنی آپادانا 0281.3681110 و 0281.3691110
  • قزوین ، خیابان طالقانی ، روبروی اداره دارایی ، دفتر فنی امیر ، 0281.2224446
  • قزوین ، خیابان خیام شمالی ، بالاتر از کوچه 39 ، فروشگاه پرواز پردازش ، 0281.3339718
  • قزوین ، خیابان شهید انصاری ، روبروی بانک ملی ، فروشگاه امینی ، 0281.2221732
  • قزوین ، جانبازان ، دفتر مدیریت بازارچه مهدیه ، 0281.3691429 و 0281.3691437
  • قزوین ، دروازه رشت ، دفتر سواریهای قزوین رشت ، آقای سعید تبریک ، 0912.7809416
  • و مراکز  دانشگاهی و دانش آموزی