مسابقات 2013 آسیا و اقیانوسیه FCI با حضور IKC انجام شد.جهت دیدن تصاویر کلیک کنید.

مسابقات 2013 آسیا و اقیانوسیه FCI با حضور IKC انجام شد