با وجود بارش برف مسابقه (DOG SHOW) گریت دین انجام شد جهت دیدن تصاویر کلیک کنید

جهت دیدن تصاویر DOG SHOW کلیک کنید