post

(FCI (Fédération Cynologique Internationale

نگاهی گذرا به تاریخچه ی فدراسیون سگ FCI
Cobby_en
سازمان جهانی امور سگ می باشد . این سازمان شامل ۹۲ عضو و طرف قرار داد است . از هر کشور تنها یک عضو پذیرفته میشود که هر کدام شجره نامه ها و داوران خود را دارند .
در مجموع ۳۵۰ نژاد از کشورهای مختلف دنیا شناسایی و ثبت کرده است .
نماینده های FCI در کشور های مالک این نژاد ها استاندارد مربوط به آنها را با همکاری کمیسیون علمی و استاندارد FCI ، ترجمه و به روز کرده و اطلاعات به دست آمده را ثبت میکنند .
در حقیقت این استاندارد ها منابعی برای داوران به حساب می آیند تا داوری خود را در مسابقات کشور های عضو FCI،با آن منابع تطبیق دهند.
آن ها منابعی هستند که کارپرورش دهندگان را در تولید سگ های با کیفیت بهتر مورد ارزیابی قرار می دهند .
هر عضو باید در مسابقات کیفیت نژادی بین المللی شرکت کند و همچنین آزمون های تجسس ، دفاع، شکار و فرمانپذیری را اجرا کرده و نتایج مسابقات به FCI اعلام گردد.
هنگامیکه به یک سگ جایزه ی خاص تعلق می گیرد ، می توان به آن سگ لقب قهرمان کیفیت نژادی ویا تربیتی اعطا کرد. این عناوین توسط FCI تایید می شوند . بعلاوه هر پرورش دهنده از طریق کنل کلاب نماینده کشورش می تواند در خواست ثبت کنل (مرکز پرورش سگ) خود را در FCI برای بین المللی شدن کنلش ارائه دهد .
همچنین FCI لیست داوران منصوب شده ی اعضای مختلف خود را نگهداری می کند .
این سازمان در ماه می سال ۱۹۱۱ با هدف ارتقاء و حمایت از سگ های اصیل و کاری تشکیل شده است . کشورهای: آلمان ، استرالیا ، فرانسه ، هلند و بلژیک بنیانگذاران FCI هستند که ساختمان این سازمان در بلژیک است.این سازمان دارای بخشهای زیر است:
۱.بخش آمریکا و کارائیب
۲.بخش اروپا
۳.بخش آسیا و اقیانوسیه
۴.بخش خاورمیانه
۵.بخش آفریقا