post

آیا میدانید ؟

 

حس بویایی سگ بیش از ۱۰۰ برابر قوی تر از انسان است.

 

از این رو می تواند تغییرات الکتریکی و غلظت شیمیایی موجود در هوا را تشخیص دهد.

همچنین حس شنوایی سگ قوی تر از انسان است و می تواند غرش طوفان را در مناطق اطراف تشخیص دهد.

در نهایت این ویژگی ها باعث می شود که سگ ها پیش از شما طوفان را تشخیص دهند.

 

https://t.me/IRANKENNELCLUB