post

سگ ها ترس و استرس را در وجود انسان احساس می کنند.

“ترس و استرس”
سگ ها ترس و استرس را در وجود انسان احساس می کنند.

سگ ها بوی هورمون آدرنالین و کورتیزول را که در مواقع استرس و ترس از بدن انسان ترشح می شود؛ به خوبی حس می کنند.

و البته مفهوم ان را نیز به صورت غریزی می دانند.
در این شرایط سگ ها معمولا به کنار شما می آیند. تا از شما حفاظت کرده و استرس و ترس شما را کاهش دهند.