post

تشخیص بارداری توسط سگها

سگ ها باردار بودن انسان را تشخیص می دهند

دوست پشمالو شما بارداری شما را تشخیص می دهد. زنان بارداری که سگ دارند؛ قطعا متوجه تغییر رفتار او در دوران بارداری شان شده اند.برخی از زنان گزارش می دهند که در دوران بارداری سگ شان از آن ها بیشتر محافظت می کرده و با او مهربان تر بوده است. همچنین در مواردی گزارش شده که سگ صاحب باردارش را در طول دوران بارداری همیشه اسکورت می کرده است.سگ شما در دوران بارداری با مالاندن پوزه اش به شکمتان و خرخر کردن، می خواهد توجه و محبتش را به شما و فرزندتان ارائه کند.این تغییرات رفتار ناگهانی در سگ ناشی از تشخیص او در تغییرات فیزیکی و رفتاری صاحبش و تغیر احتمالی در فضای خانه است. تغییرات بارداری در شما ممکن است حیوان خانگی تان را ترسو و نگران کند.او ممکن است حس نادیده گرفته شدن داشته باشد. از این رو بهتر است زمانی را در طول روز به نوازش و ایجاد دوستی بیشتر با او بگذرانید. این کار باعث می شود او به تغییرات آینده در خانه و اضافه شدن عضو جدید واکنش مثبت نشان دهد. همچنین داشتن سگ در طول بارداری فایده هایی نیز برای زنان دارد. از جمله اینکه مطالعه ای در سال 2012 که در مجله پلوس وان منتشر شد، نشان داد که زنانی که همراه سگ خود به پیاده روی می رفتند؛ تحرک بیشتری نسبت به زنان بدون سگ داشته اند.