post

ایران نمایندگی رسمی فدراسیون FCI در ایران از سال ۲۰۱۵

نماینده FCI IKCThe Fédération Cynologique Internationale History

FCI

این سازمان  شامل ۹۰ عضو و طرف قرار داد است . از هر کشور تنها یک عضو پذیرفته میشود.که هر کدام شجره نامه ها و داوران سگ خود را دارند . FCI در مجموع ۳۴۳ نژاد سگ ها را شناسایی کرده است  که از کشورهای مختلف دنیا (دارایی خاص یک کشور) هستند . کشور های مالک این نژاد ها استاندارد مربوط به این نژاد از سگ ها  را با همکاری کمیسیون علمی و استاندارد سگ FCI ، ترجمه و به روز کرده و اطلاعات به دست آمده را می نویسند .

در حقیقت  استاندارد سگ ها منابعی برای داوران سگ ها به حساب می آیند تا داوری خود را در مسابقات کشور های عضو FCI،به آن منابع تطبیق دهند. آن ها منابعی هستند که کارپرورش دهندگان سگ را در تولید سگ های با کیفیت بهتر مورد ارزیابی قرار می دهند .

هر عضو باید مسابقات کیفیت نژادی بین المللی سگ ها را اجرا کند  و همچنین آزمون های تجسس ، دفاع،  شکار و فرمانپذیری سگ را اجرا کرده و نتایج مسابقات اعلام گردد. هنگامیکه به یک سگ جایزه ی خاص تعلق می گیرد ، می توان به آن سگ لقب قهرمان کیفیت نژادی ویا تربیتی اعطا کرد.

این عناوین توسط FCI تایید می شوند . بعلاوه هر پرورش دهنده از طریق کنل کلاب نماینده کشورش می تواند در خواست عضویت کنل (مرکزپرورش سگ)خود را به صورت بین المللی داشته باشد . در نهایت FCI لیست داوران منصوب شده ی اعضای مختلف خود را نگهداری می کند .

این سازمان در ماه می سال ۱۹۱۱ با هدف ارتقاء و حمایت از سگ های اصیل و کاری تشکیل شده است . ملیت هایی که FCI را بنیانگذاری کردند ، کشورهای: آلمان ، استرالیا ، فرانسه ، هلند و بلژیک هستند که ساختمان این سازمان در بلژیک است.این سازمان دارای بخشهای زیر است:

۱.بخش آمریکا و کارائیب

۲.بخش اروپا

۳.بخش آسیا و اقیانوسیه

۴.بخش خاورمیانه

۵.بخش آفریقا

 

 

 

ایران نیز از سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ نمایندگی این فدراسیون شده است .