post

مباحثی که در سمینار hd – ed و DNA تدریس شد

دانلود مطالب از پاور پوینت ارائه شده توسط خانم دکتر لارا روزت در اولین سمینار تخصصی هیپ دیسپلازی – البو دیسپلازی و ژنتیک سگ

مجری برگزاری برنامه : سازمان IKC 

متن و تصاویر را می توانید از اینجا دانلود کنید