post

دسته بندی مسابقات سگ های کار در دنیا

post

استراحت و تمرین در سگ ها

post

تقسیم بندی سگ ها در فدراسیون جهانی سگ(FCI)

post

سازمان IKC

post

کلاس پرورش ژرمن

post

دوره های آذر ماه 1395