ثبت kennel در سازمان بین المللی امور سگ ایران

احتراما بدینوسیله درخواست خود را جهت ثبت مرکز پرورشیتربیتی در سازمان بین المللی امور سگ ایران ، به مدت یکسال اعلام می نمایم.
مشخصات متقاضی
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
محل صدور :
شماره عضویت :
موبایل :
ایمیل :
آدرس و شماره تلفن محل سکونت :
دوره های گذرانده شده در ikc :
مشخصات مرکز
نام مرکز :
نام به لاتین :
استان :
شهرستان :
منطقه :
مساحت زمین :
مساحت زیربنا :
نوع مالکیت :
تلفن مرکز :
وب سایت مرکز :
ایمیل :
آدرس مرکز و کد پستی :
تعداد و نام نژاد ها :
اینجانب مالک کنل صحت اطلاعات فوق را تایید می نمایم.

توجه : لطفا بعد از فشردن دکمه ثبت نام تا زمان نمایش پیغام "عضویت شما با موفقیت انجام شد." صبر کنید.