? اطلاعیه ۱۹۲

احتراما با توجه به اطلاعیه های قبلی که مکررا اطلاع رسانی شده است ، اعلام می گردد که کلیه نامه های ارسالی از IKC و GSDI به افراد و دستگاه های اجرایی دولتی ، کارت های مربیگری ، گواهینامه های صادره ، شجره نامه ها و … فقط با داشتن مهر برجسته IKC و GSDI قابل اعتبار می باشد .