جهت دیدن نتایج و عکسهای مسابقات کیفیت نژادی (DOG SHOW) روتوایلر وسیبرین هاسکی کلیک کنید

[flagallery gid=60 name=Gallery]

نتایج مسابقات روتوایلر

مرحله فینال

آقای علی سلطانی با سگ LEYDI شماره ثبت ۹۲۷ حکم بهترین در نژاد ( BEST OF BREED    (BOB

آقای علی سلطانی با سگ CHAN شماره ثبت ۸۵ حکم رزرو بهترین در نژاد (RESERVE BEST OF BREED  (RBOB

مرحله نیمه نهایی

آقای محمد کاویانی با سگ BARON شماره ثبت ۶۱۰ حکم مرحله نیمه نهایی   ( CHALLENGE CERTIFICATE  (CC

آقای محمد رشوندباسگTARAشماره ثبت ۹۳۵حکم رزرو مرحله نیمه نهایی(RESERVE CHALLENGE CERTIFICATE(RCC

مرحله مقدماتی

روتوایلر نر بالای یک سال

آقای محمد کاویانی  با سگ  BARON  مقام اول

آقای علی سلطانی با سگ CHAN مقام دوم

آقای مازیار علوی با سگ  IRON  مقام سوم

روتوایلر ماده بالای یک سال

آقای علی سلطانی با سگ LAYDI  مقام اول

آقای میثم جابرها با سگ AFRA  مقام دوم

روتوایلر ماده زیر یک سال

آقای محمد رشوند با سگ TARA مقام اول

آقای بهزاد مصطفایی با سگ  HUGO  مقام دوم

آقای بهزاد مصطفایی با سگ SIMBA  مقام سوم

روتوایلر نر زیر یک سال

آقای بهزاد مصطفایی با سگ   ERKAN مقام اول

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

نتایج مسابقات سیبرین هاسکی

مرحله فینال

آقای تورج پوراسمعیل با سگ WOLFY شماره ثبت ۹۳۹ حکم بهترین در نژاد ( BEST OF BREED    (BOB

آقای ساسان روزبیگی با سگ MILOO شماره ثبت ۹۳۰ حکم رزرو بهترین در نژاد (RESERVE BEST OF BREED  (RBOB

مرحله نیمه نهایی

آقای علی رضا احمدی با سگ LINA شماره ثبت  ۹۴۰ حکم مرحله نیمه نهایی  (CHALLENGE CERTIFICATE  (CC

آقای سید حمید رضا کرمانی  با سگ SKY شماره ثبت  ۹۳۷ حکم رزرو مرحله نیمه نهایی( RESERVE CHALLENGE CERTIFICATE  (RCC

مرحله مقدماتی

سیبرین هاسکی  نر بالای یک سال

آقای تورج پوراسمعیل با سگ WOLFY مقام اول

آقای سالار مظلومی با سگ SAYMON  مقام دوم

آقای رضا اکبری با سگ PIKO  مقام سوم

سیبرین هاسکی  ماده بالای یک سال

آقای حمید گرگین با سگ MAYA  مقام اول

آقای محمد قونیشی با سگ  KEYLA  مقام دوم

آقای ساسان روزبیگی با سگ SASHA  مقام سوم

سیبرین هاسکی ماده زیر یک سال

آقای  علی رضا احمدی  با سگ LINA  مقام اول

آقای ساسان روزبیگی با سگ MILOO مقام دوم

سیبرین هاسکی  نر زیر یک سال

آقای اسماعیل خضری  با سگ SHADOW  مقام اول

آقای سید حمید رضا کرمانی با سگ SKY  مقام دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *