لیست مربیان مورد تایید IKC که موفق به دریافت کارت مربیگری درجه 3 شده اند به شرح ذیل می باشد:

1- خانم مریم صدیقیان
2- خانم منیر نقیب زاده شیرازی
3-خانم شبنم وطن خواه
4- آقای مهدی توکلی پسند
5- آقای محمد سعیدا
6- آقای امید شیرعلی زهرایی
7- آقای سید مهدی طباطبائی