لیست مربیان مورد تایید IKC که موفق به دریافت کارت مربیگری درجه ۳ شده اند به شرح ذیل می باشد:

۱- خانم مریم صدیقیان
۲- خانم منیر نقیب زاده شیرازی
۳-خانم شبنم وطن خواه
۴- آقای مهدی توکلی پسند
۵- آقای محمد سعیدا
۶- آقای امید شیرعلی زهرایی
۷- آقای سید مهدی طباطبائی
۸- آقای محمدرضا میرمحمد صادق