سگ چیست؟؟

  تاریخچه سگ معرفی علمی سگ: سگ : نام علمی Canis lupus familiaris زیرگونه اهلی گرگ ‌ها و پستانداری از راسته سگ ‌سانان است. سگ نخستین جانوری است که به دست انسان اهلی شد.سگ دست کم از ۱۴٬۰۰۰ سال پیش…

 بررسی جایگاه سگ در ادبیات فارسی

بررسی جایگاه سگ در ادبیات فارسی

سگ در ادبیات فارسی در ادبـیات فـارسی، هـمچون‌ ادبیات‌ سایر زبان ها، شاعران و نویسندگان بـه دلایـل بسـیاری از جانوران و نمادپردازی بر اساس ویژگی های آنان کمک گرفته اند که ایـن امـر عـلاوه بر جذاب تر نمودن مطالـب برای…