استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ ATROO@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
آذربایجان شرقی DOCTOR MAJLESI KENNEL شاهین مجلسی ۰۹۱۴۳۱۶۸۵۱۶ Shahin.Majlesi@Gmail.Com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
آذربایجان غربی URMIADOG KENNEL امیر مسعود داسگر ۰۹۱۴۱۸۶۳۳۵۴ INFO@URMIADOG.COM پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ snazari@gmail.com پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
اصفهان MAHYAR KENNEL امید زمانی ۰۹۱۳۸۲۰۳۸۲۸ * پرورشی
اصفهان ESFAHAN DOG KENNEL احمد رنجبر ۰۹۱۳۳۰۴۶۲۹۶ * پرورشی
اصفهان EXCELLENT-PLACE KENNEL رضا شاه بنده ۰۹۱۳۱۱۳۷۲۰۰ * پرورشی
اصفهان GERMAN SHEPHERD LAND KENNEL متین هدائیان ۰۹۰۱۷۰۲۶۳۶۶ * پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ KOKOFA2000@YAHOO.COM پرورشی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ Javadsakhi@yahoo.com پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ belfie-sm@yahoo.com پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ alikianpisheh@gmail.com پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ dogguard@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰ www.atlasdamparsian.com anahitamehrara@yahoo.com پرورشی
البرز  I.D.C KENNEL هادی علیمردانی ۰۹۳۵۲۳۳۶۹۳۶ www.Irandober.com Hadi.alimardani@gmail.com پرورشی
البرز DADSON KENNEL احمد امینی ۰۹۳۰۷۵۰۷۰۰۳ AminiAhmad770@gmail.com پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ M.saeeda95@yahoo.com پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ ALINASSIRI@GMX.DE پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ HESAM-KALHOR@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ anoosheshams@yahoo.com پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ mtaba.dogtraining@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ ariayusefi561@gmail.com پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ alireza.khalkhali@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ shayan0063@gmail.com تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ farshadabri@yahoo.com پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ farshadabri@yahoo.com پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ Arkin.Fathollahzadeh@gmail.com پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ erfanderakhshani@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ hesam.moshiri114@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ esmaeilmojahed@gmail.com پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ ehsan.ehsaniii1369@gmail.com پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴ ۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷ bahonar.690@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ saran.kennel@gmail.com پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ rasul.bp67@gmail.com پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ mr.mahmod68@gmail.com پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
تهران GSDs HEAVEN.KENNEL محسن حسینی شکرآبی ۰۹۳۹۱۰۹۵۶۰۹ * پرورشی
تهران ROTTWEILR.IRAN KENNEL وحید قاسمی ۰۹۱۲۳۶۵۵۸۵۱ Vahidrott@gmail.com www.Rottweileriran.com پرورشی/تربیتی
تهران BOORCHIN Kennel سید عنایت الله هاشمی نژاد ۰۹۲۱۳۶۳۷۹۸۰ Salukiboorchin@gmail.com پرورشی
تهران Banafsheh Land Kennel رضا بنفشه ۰۹۱۲۱۷۱۷۱۹۹ * پرورشی
تهران NOPO SHOGUN KENNEL تقی نورپور ۰۹۳۹۴۰۴۱۱۸۱ * پرورشی/تربیتی
تهران SAMANEH KENNEL سمانه سرابندی ۰۹۱۲۰۳۹۶۸۵۷ NU.SARABANDI@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران BARON KENNEL امیر خرقانیان ۰۹۱۲۸۶۵۸۱۰۰ * پرورشی
تهران BAADPA SALUKI KENNEL محمد کاظم کلهر-ریحانه مرادی ۰۹۱۲۲۵۴۵۶۷۰ ۰۹۱۹۶۳۶۳۷۰۷ Merkrose@Hotmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران HARD ROCK KENNEL نیما طبقیان ۰۹۱۲۳۸۶۶۲۹۱ nima2.tabaqian.gmail.com پرورشی
تهران NISHTMAN KENNEL ناصر صفری ۰۹۳۶۳۱۵۴۰۹۵ Nsafary.91@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران BEST PLACE KENNEL بهنام مهرانی فریدنی ۰۹۳۶۸۶۳۲۸۳۵ Behnammehrani60@gmail.com پرورشی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ SABALANGRAPHIC@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ ashrafiali24@gmail.com پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ RAJAIE.MOHAMAD1981@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ Mohammad.elahi@hotmail.com پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ ALISANATNAMA@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ daniyaltavana8787@gmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان رضوی PET_GARDEN KENNEL داریوش غلامی شیرازی ۰۹۱۵۵۰۴۱۸۳۸ Mec.dariush1990.en@gmail.com پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ irandobermann@gmail.com پرورشی
خراسان رضوی IMPERIALION KENNEL سالی سلسبیل ۰۹۱۵۴۵۰۰۵۵۹ Sally.sallsa@gmail.com پرورشی / تربیتی
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,KIANI@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ mostafasoreshjani@gmail.com پرورشی
زنجان N.S.A KENNEL محمد بابایی ۰۹۱۹۱۸۰۰۸۰۰ babaei.m.co@gmail.com پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ IMANSH318@YAHOO.COM پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ MOSTAFAARMAN065@gmail.com پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ alihakimian89@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس VITA KENNEL علیرضا مکارمی نیا ۰۹۱۷۳۰۳۳۵۷۱ alireza.2450@gmail.com پرورشی
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱ mailto:rasoolhosaini13@gmail.com پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ H7431@YAHOO.COM پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ yashar-n1990@yahoo.com پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ SAEED-KIYA24@YAHOO.COM پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ admin@bichonfrise.ir پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL آریا نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ * پرورشی/پرورشی
قزوین SPAKO KENNEL مصطفی نقی لو ۰۹۱۲۷۸۲۲۴۳۷ * پرورشی
قزوین CASPIAN SALUKI KENNEL امیر درزی شاد ۰۹۱۲۳۸۱۶۱۲۳ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
قزوین PARSIC SALUKI KENNEL میثم جابرها ۰۹۳۹۷۲۲۹۸۲۴ wtmeysam@gmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان
کردستان KURD_PET KENNEL سامان صلواتی ۰۹۳۳۹۴۵۰۹۲۵ visa.saman@gmail.com پرورشی/نگهداری/پناهگاه
قزوین KAMAN بهنام رکابدار ۰۹۱۲۷۸۳۱۴۷۷ Rkbbehnam@gmail.com پرورشی/تربیتی
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ Aminsotoodeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ NDCO-AH@YAHOO.COM پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ Df.kennelclub@gmail.com *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ bahadorhemat@yahoo.com پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ maserati.grand@yahoo.com پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ ehsanvaziri@yahoo.com پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COM پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ REZA_FOOLADI89@YAHOO.COM پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://mohsenzangiabadi@gmail.com *
کرمان ZARAND KENNEL مهدی رحمانی نعیم آبادی ۰۹۱۶۲۰۹۰۲۵۹ * پرورشی
کرمان ALMAS KENNEL محمد مهدی انتظاری ۰۹۱۳۱۴۰۲۲۲۸ entezari.mehdi@yahoo.com پرورشی
کرمان PARISATIS SALUKI KENNEL پریسا امینایی ۰۹۱۹۰۲۷۰۶۳۷ Parisa.Aminaei@gmail.com پرورشی
کرمان  JACQUES PERSIAN KENNEL پوریا غضنفری ۰۹۱۲۰۵۰۳۲۹۳ Pouria.Ghazanfari82@Gmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ mohammadmehrabinia@gmail.com پرورشی
گلستان OPALE KENNEL امین شهنازی ۰۹۱۱۱۷۸۳۱۱۷ aminshahnazi23@gmail.com پرورشی/تربیتی
گلستان VISPERAD KENNEL سید محسن حسینی واعظ ۰۹۱۱۹۷۵۵۰۵۵ * پرورشی
گلستان GOLESTAN قاسم جوهری ۰۹۱۱۱۷۲۲۲۰۵ johari.ir@gmail.com پرورشی
گلستان PET HOME حمید جندقی ۰۹۱۱۲۸۰۲۱۱۸ Kiarajj 94@Gmail.com پرورشی
گلستان PET HOME حمید جندقی ۰۹۱۱۲۸۰۲۱۱۸ Kiarajj 94@Gmail.com پرورشی
گلستان ARSHA KENNEL آرش تازیکه ۰۹۱۱۱۷۰۵۳۵۰ arashtaz1981@gmail.com پرورشی
گلستان BZ KENNEL ابوالفضل بایرام زاده اردهانی ۰۹۱۱۱۷۶۴۱۰۶ abolfazlbz@yahoo.com پرورشی / تربیتی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ Arash-yousefian-h@yahoo.com پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۰۲۱۴۱۴۳۴۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ GILDOGONLINE@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ gil_pet@yahoo.com پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ Golinia.sasan@gmail.com پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
گیلان KHAZAR KENNEL CLUB محمدرضا باقی زاده ۰۹۱۱۳۴۲۸۱۶۲ mohammadreza_baghizadeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی/مربیان
گیلان GILAN GSD KENNEL کیارش پور رسول ۰۹۱۱۸۳۸۸۰۲۸ kiyarash.porrasol@gmail.com پرورشی
گیلان ANZAL KENNEL رضا صنوبری آبکنار ۰۹۱۷۳۶۸۹۵۱۰ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
لرستان ARENA KENNEL محمد کمانکش ۰۹۹۰۰۹۹۵۲۰۷ kakasniper@yahoo.com پرورشی/نگهداری
لرستان VIP-GSD KENNEL آرین بیرانوند فریاد خرم آبادی ۰۹۱۰۱۷۰۲۳۷۴ ۰۹۱۶۱۶۱۹۳۳۲ * پرورشی
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶ www.gsdkennel.ir INFO@GSDKENNEL.IR پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ Mazankennel@gmail.com پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COM پرورشی
کرج DAVIN KENNEL محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ abediramin20@yahoo.com پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ dr.kamal.fallahi@gmail.com پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷ www.GermanShepherdFarm.ir hyrcania.kennel&gmail.com پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ jaber.yadollahi66@gmail.com پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ mirkazemi.kts@gmail.com *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ persiankennel@gmial.com پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ jjahanmihan@yahoo.com پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ seyed.sadegh.masoudi@gmail.com پرورشی
مازندران TONEKABONGSD_  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ mohammadrasoulamirzadi@gmail.com پرورشی
مازندران  VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران  TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ saeeed.moghaddam@gmail.com پرورشی
مازندران ARAGON_GSD_KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ Hamid7962@live.com پرورشی
مازندران SEPKA KENNEL پیمان فردوس مکان ۰۹۳۷۵۱۲۷۰۸۲ Peymanferdos@yahoo.com پرورشی
مازندران DOGLAND KENNEL پژمان موسی طالشی ۰۹۳۶۷۴۳۸۳۲۴ dogland.kennel@gmail.com پرورشی/تربیتی
مازندران ROMAK KENNEL میثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی ۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲ ۰۹۱۹۷۱۱۲۱۰۰ ۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶ Mostafakhodadadi40@gmail.com پرورشی/تربیتی/تربیت مربیان/نگهداری
مازندران VIP IRAN KENNEL صابر روهنده ۰۹۳۸۲۷۶۱۹۳۶ * پرورشی
مازندران ILAY KENNEL اسماعیل ابراهیمی ۰۹۱۲۰۹۷۴۳۴۶ Esmaeilebrahimi9090@gmail.com پرورشی
مازندران IMPERIAL GUARD IRAN بهروز ترابیان ۰۹۱۱۲۲۷۸۵۹۲ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
مازندران LEGND HOUSE الهام رضایی ۰۹۱۱۷۷۸۰۹۶۹ elham.rz1365@gmail.com پرورشی
مازندران RASTIN KENNEL مهرداد ولی پور ۰۹۱۲۳۱۴۴۵۳۲ mehrdad.valipour@gmail.com پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
مرکزی UNIQUE_GSD KENNEL علیرضا ره کوی ۰۹۱۰۹۴۳۳۵۹۶ Aarahkooy@gmail.com پرورشی/تربیتی/نگهداری
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ ramkishkennel@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ eghbal65@gmail.com پرورشی
I ۱
استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی DOCTOR MAJLESI KENNEL شاهین مجلسی ۰۹۱۴۳۱۶۸۵۱۶ Shahin.Majlesi@Gmail.Com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
آذربایجان غربی URMIADOG KENNEL امیر مسعود داسگر ۰۹۱۴۱۸۶۳۳۵۴ INFO@URMIADOG.COM پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ snazari@gmail.com پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
اصفهان MAHYAR KENNEL امید زمانی ۰۹۱۳۸۲۰۳۸۲۸ * پرورشی
اصفهان ESFAHAN DOG KENNEL احمد رنجبر ۰۹۱۳۳۰۴۶۲۹۶ * پرورشی
اصفهان EXCELLENT-PLACE KENNEL رضا شاه بنده ۰۹۱۳۱۱۳۷۲۰۰ * پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ KOKOFA2000@YAHOO.COM پرورشی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ Javadsakhi@yahoo.com پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ belfie-sm@yahoo.com پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ alikianpisheh@gmail.com پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ dogguard@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰ www.woofwoof.ir anahitamehrara@yahoo.com پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ M.saeeda95@yahoo.com پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ ALINASSIRI@GMX.DE پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ HESAM-KALHOR@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ anoosheshams@yahoo.com پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ mtaba.dogtraining@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ ariayusefi561@gmail.com پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ alireza.khalkhali@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ shayan0063@gmail.com تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ farshadabri@yahoo.com پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ farshadabri@yahoo.com پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ Arkin.Fathollahzadeh@gmail.com پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ erfanderakhshani@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ hesam.moshiri114@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ esmaeilmojahed@gmail.com پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ ehsan.ehsaniii1369@gmail.com پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴ ۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷ bahonar.690@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ saran.kennel@gmail.com پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ rasul.bp67@gmail.com پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ mr.mahmod68@gmail.com پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
تهران GSDs HEAVEN.KENNEL محسن حسینی شکرآبی ۰۹۳۹۱۰۹۵۶۰۹ * پرورشی
تهران ROTTWEILR.IRAN KENNEL وحید قاسمی ۰۹۱۲۳۶۵۵۸۵۱ Vahidrott@gmail.com www.Rottweileriran.com پرورشی/تربیتی
تهران BOORCHIN Kennel سید عنایت الله هاشمی نژاد ۰۹۲۱۳۶۳۷۹۸۰ Salukiboorchin@gmail.com پرورشی
تهران Banafsheh Land Kennel رضا بنفشه ۰۹۱۲۱۷۱۷۱۹۹ * پرورشی
تهران NOPO SHOGUN KENNEL تقی نورپور ۰۹۳۹۴۰۴۱۱۸۱ * پرورشی/تربیتی
تهران SAMANEH KENNEL سمانه سرابندی ۰۹۱۲۰۳۹۶۸۵۷ NU.SARABANDI@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران BARON KENNEL امیر خرقانیان ۰۹۱۲۸۶۵۸۱۰۰ * پرورشی
تهران TIZPASALUKI KENNEL مجمد کاظم کلهر-ریحانه مرادی ۰۹۱۲۲۵۴۵۶۷۰ ۰۹۱۹۶۳۶۳۷۰۷ Merkrose@Hotmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران HARD ROCK KENNEL نیما طبقیان ۰۹۱۲۳۸۶۶۲۹۱ nima2.tabaqian.gmail.com پرورشی
تهران NISHTMAN KENNEL ناصر صفری ۰۹۳۶۳۱۵۴۰۹۵ Nsafary.91@gmail.com پرورشی/تربیتی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ SABALANGRAPHIC@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ ashrafiali24@gmail.com پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ RAJAIE.MOHAMAD1981@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ Mohammad.elahi@hotmail.com پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ ALISANATNAMA@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ daniyaltavana8787@gmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان رضوی PET_GARDEN KENNEL داریوش غلامی شیرازی ۰۹۱۵۵۰۴۱۸۳۸ Mec.dariush1990.en@gmail.com پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ irandobermann@gmail.com پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ irandobermann@gmail.com پرورشی
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,KIANI@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ mostafasoreshjani@gmail.com پرورشی
زنجان N.S.A KENNEL محمد بابایی ۰۹۱۹۱۸۰۰۸۰۰ babaei.m.co@gmail.com پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ IMANSH318@YAHOO.COM پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ MOSTAFAARMAN065@gmail.com پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ alihakimian89@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس VITA KENNEL علیرضا مکارمی نیا ۰۹۱۷۳۰۳۳۵۷۱ alireza.2450@gmail.com پرورشی
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱ mailto:rasoolhosaini13@gmail.com پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ H7431@YAHOO.COM پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ yashar-n1990@yahoo.com پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ SAEED-KIYA24@YAHOO.COM پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ admin@bichonfrise.ir پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL آریا نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ * پرورشی/پرورشی
قزوین SPAKO KENNEL مصطفی نقی لو ۰۹۱۲۷۸۲۲۴۳۷ * پرورشی
قزوین CASPIAN SALUKI KENNEL امیر درزی شاد ۰۹۱۲۳۸۱۶۱۲۳ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
کردستان KURD_PET KENNEL سامان صلواتی ۰۹۳۳۹۴۵۰۹۲۵ visa.saman@gmail.com پرورشی/نگهداری/پناهگاه
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ Aminsotoodeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ NDCO-AH@YAHOO.COM پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ Df.kennelclub@gmail.com *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ bahadorhemat@yahoo.com پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ maserati.grand@yahoo.com پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ ehsanvaziri@yahoo.com پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COM پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ REZA_FOOLADI89@YAHOO.COM پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://mohsenzangiabadi@gmail.com *
کرمان ZARAND KENNEL مهدی رحمانی نعیم آبادی ۰۹۱۶۲۰۹۰۲۵۹ * پرورشی
کرمان ALMAS KENNEL محمد مهدی انتظاری ۰۹۱۳۱۴۰۲۲۲۸ entezari.mehdi@yahoo.com پرورشی
کرمان PARISATIS SALUKI KENNEL پریسا امینایی ۰۹۱۹۰۲۷۰۶۳۷ Parisa.Aminaei@gmail.com پرورشی
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ mohammadmehrabinia@gmail.com پرورشی
گلستان OPALE KENNEL امین شهنازی ۰۹۱۱۱۷۸۳۱۱۷ aminshahnazi23@gmail.com پرورشی/تربیتی
گلستان VISPERAD KENNEL سید محسن حسینی واعظ ۰۹۱۱۹۷۵۵۰۵۵ * پرورشی
گلستان GOLESTAN قاسم جوهری ۰۹۱۱۱۷۲۲۲۰۵ johari.ir@gmail.com پرورشی
گلستان PET HOME حمید جندقی ۰۹۱۱۲۸۰۲۱۱۸ Kiarajj 94@Gmail.com پرورشی
گلستان ARSHA KENNEL آرش تازیکه ۰۹۱۱۱۷۰۵۳۵۰ arashtaz1981@gmail.com پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ Arash-yousefian-h@yahoo.com پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ GILDOGONLINE@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ gil_pet@yahoo.com پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ Golinia.sasan@gmail.com پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
گیلان KHAZAR KENNEL CLUB محمدرضا باقی زاده ۰۹۱۱۳۴۲۸۱۶۲ mohammadreza_baghizadeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی/مربیان
گیلان GILAN GSD KENNEL کیارش پور رسول ۰۹۱۱۸۳۸۸۰۲۸ kiyarash.porrasol@gmail.com پرورشی
لرستان ARENA KENNEL محمد کمانکش ۰۹۹۰۰۹۹۵۲۰۷ kakasniper@yahoo.com پرورشی/نگهداری
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶ www.gsdkennel.ir INFO@GSDKENNEL.IR پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ Mazankennel@gmail.com پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COM پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ abediramin20@yahoo.com پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ dr.kamal.fallahi@gmail.com پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷ www.GermanShepherdFarm.ir hyrcania.kennel&gmail.com پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ jaber.yadollahi66@gmail.com پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ mirkazemi.kts@gmail.com *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ persiankennel@gmial.com پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ jjahanmihan@yahoo.com پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ seyed.sadegh.masoudi@gmail.com پرورشی
مازندران TONEKABONGSD_  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ mohammadrasoulamirzadi@gmail.com پرورشی
مازندران  VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران  TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ saeeed.moghaddam@gmail.com پرورشی
مازندران ARAGON_GSD_KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ Hamid7962@live.com پرورشی
مازندران SEPKA KENNEL پیمان فردوس مکان ۰۹۳۷۵۱۲۷۰۸۲ Peymanferdos@yahoo.com پرورشی
مازندران DOGLAND KENNEL پژمان موسی طالشی ۰۹۳۶۷۴۳۸۳۲۴ dogland.kennel@gmail.com پرورشی/تربیتی
مازندران ROMAK KENNEL میثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی ۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲ ۰۹۱۹۷۱۱۲۱۰۰ ۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶ Mostafakhodadadi40@gmail.com پرورشی/تربیتی/تربیت مربیان/نگهداری
مازندران VIP IRAN KENNEL صابر روهنده ۰۹۳۸۲۷۶۱۹۳۶ * پرورشی
مازندران ILAY KENNEL اسماعیل ابراهیمی ۰۹۱۲۰۹۷۴۳۴۶ Esmaeilebrahimi9090@gmail.com پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
مرکزی UNIQUE_GSD KENNEL علیرضا ره کوی ۰۹۱۰۹۴۳۳۵۹۶ Aarahkooy@gmail.com پرورشی/تربیتی/نگهداری
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ ramkishkennel@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ eghbal65@gmail.com پرورشی
I
استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ ATROO@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
آذربایجان شرقی DOCTOR MAJLESI KENNEL
شاهین مجلسی
۰۹۱۴۳۱۶۸۵۱۶ Shahin.Majlesi@Gmail.Com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
آذربایجان غربی URMIADOG KENNEL امیر مسعود داسگر ۰۹۱۴۱۸۶۳۳۵۴ INFO@URMIADOG.COM پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ snazari@gmail.com پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
اصفهان MAHYAR KENNEL امید زمانی ۰۹۱۳۸۲۰۳۸۲۸ * پرورشی
اصفهان ESFAHAN DOG KENNEL احمد رنجبر ۰۹۱۳۳۰۴۶۲۹۶ * پرورشی
اصفهان EXCELLENT-PLACE KENNEL رضا شاه بنده ۰۹۱۳۱۱۳۷۲۰۰ * پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ KOKOFA2000@YAHOO.COM پرورشی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ Javadsakhi@yahoo.com پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ belfie-sm@yahoo.com پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ alikianpisheh@gmail.com پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ dogguard@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

anahitamehrara@yahoo.com

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ M.saeeda95@yahoo.com پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ ALINASSIRI@GMX.DE پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ HESAM-KALHOR@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ anoosheshams@yahoo.com پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ mtaba.dogtraining@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ ariayusefi561@gmail.com پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ alireza.khalkhali@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ shayan0063@gmail.com تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ farshadabri@yahoo.com پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ farshadabri@yahoo.com پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ Arkin.Fathollahzadeh@gmail.com پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ erfanderakhshani@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ hesam.moshiri114@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ esmaeilmojahed@gmail.com پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ ehsan.ehsaniii1369@gmail.com پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
bahonar.690@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ saran.kennel@gmail.com پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ rasul.bp67@gmail.com پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ mr.mahmod68@gmail.com پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
تهران GSDs HEAVEN.KENNEL محسن حسینی شکرآبی ۰۹۳۹۱۰۹۵۶۰۹ * پرورشی
تهران ROTTWEILR.IRAN KENNEL وحید قاسمی ۰۹۱۲۳۶۵۵۸۵۱ Vahidrott@gmail.com

www.Rottweileriran.com
پرورشی/تربیتی
تهران BOORCHIN Kennel سید عنایت الله هاشمی نژاد ۰۹۲۱۳۶۳۷۹۸۰ Salukiboorchin@gmail.com پرورشی
تهران Banafsheh Land Kennel رضا بنفشه ۰۹۱۲۱۷۱۷۱۹۹ * پرورشی
تهران NOPO SHOGUN KENNEL تقی نورپور ۰۹۳۹۴۰۴۱۱۸۱ * پرورشی/تربیتی
تهران SAMANEH KENNEL سمانه سرابندی ۰۹۱۲۰۳۹۶۸۵۷ NU.SARABANDI@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران BARON KENNEL امیر خرقانیان ۰۹۱۲۸۶۵۸۱۰۰ * پرورشی
تهران TIZPASALUKI KENNEL مجمد کاظم کلهر-ریحانه مرادی ۰۹۱۲۲۵۴۵۶۷۰
۰۹۱۹۶۳۶۳۷۰۷
Merkrose@Hotmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران HARD ROCK KENNEL نیما طبقیان ۰۹۱۲۳۸۶۶۲۹۱ nima2.tabaqian.gmail.com پرورشی
تهران NISHTMAN KENNEL ناصر صفری ۰۹۳۶۳۱۵۴۰۹۵ Nsafary.91@gmail.com پرورشی/تربیتی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ SABALANGRAPHIC@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ ashrafiali24@gmail.com پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ RAJAIE.MOHAMAD1981@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ Mohammad.elahi@hotmail.com پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ ALISANATNAMA@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ daniyaltavana8787@gmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان رضوی PET_GARDEN KENNEL داریوش غلامی شیرازی ۰۹۱۵۵۰۴۱۸۳۸ Mec.dariush1990.en@gmail.com پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ irandobermann@gmail.com پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ irandobermann@gmail.com پرورشی
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,KIANI@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ mostafasoreshjani@gmail.com پرورشی
زنجان N.S.A KENNEL محمد بابایی ۰۹۱۹۱۸۰۰۸۰۰ babaei.m.co@gmail.com پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ IMANSH318@YAHOO.COM پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ MOSTAFAARMAN065@gmail.com پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ alihakimian89@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس VITA KENNEL علیرضا مکارمی نیا ۰۹۱۷۳۰۳۳۵۷۱ alireza.2450@gmail.com پرورشی
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱ mailto:rasoolhosaini13@gmail.com پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ H7431@YAHOO.COM پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ yashar-n1990@yahoo.com پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ SAEED-KIYA24@YAHOO.COM پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ admin@bichonfrise.ir پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL آریا نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ * پرورشی/پرورشی
قزوین SPAKO KENNEL مصطفی نقی لو ۰۹۱۲۷۸۲۲۴۳۷ * پرورشی
قزوین CASPIAN SALUKI KENNEL امیر درزی شاد ۰۹۱۲۳۸۱۶۱۲۳ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
کردستان KURD_PET KENNEL سامان صلواتی ۰۹۳۳۹۴۵۰۹۲۵ visa.saman@gmail.com پرورشی/نگهداری/پناهگاه
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ Aminsotoodeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ NDCO-AH@YAHOO.COM پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ Df.kennelclub@gmail.com *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ bahadorhemat@yahoo.com پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ maserati.grand@yahoo.com پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ ehsanvaziri@yahoo.com پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COM پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ REZA_FOOLADI89@YAHOO.COM پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://mohsenzangiabadi@gmail.com *
کرمان ZARAND KENNEL مهدی رحمانی نعیم آبادی ۰۹۱۶۲۰۹۰۲۵۹ * پرورشی
کرمان ALMAS KENNEL محمد مهدی انتظاری ۰۹۱۳۱۴۰۲۲۲۸ entezari.mehdi@yahoo.com پرورشی
کرمان PARISATIS SALUKI KENNEL پریسا امینایی ۰۹۱۹۰۲۷۰۶۳۷ Parisa.Aminaei@gmail.com پرورشی
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ mohammadmehrabinia@gmail.com پرورشی
گلستان OPALE KENNEL امین شهنازی ۰۹۱۱۱۷۸۳۱۱۷ aminshahnazi23@gmail.com پرورشی/تربیتی
گلستان VISPERAD KENNEL سید محسن حسینی واعظ ۰۹۱۱۹۷۵۵۰۵۵ * پرورشی
گلستان GOLESTAN قاسم جوهری ۰۹۱۱۱۷۲۲۲۰۵ johari.ir@gmail.com پرورشی
گلستان PET HOME حمید جندقی ۰۹۱۱۲۸۰۲۱۱۸ Kiarajj 94@Gmail.com پرورشی
گلستان ARSHA KENNEL آرش تازیکه ۰۹۱۱۱۷۰۵۳۵۰ arashtaz1981@gmail.com پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ Arash-yousefian-h@yahoo.com پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ GILDOGONLINE@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ gil_pet@yahoo.com پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ Golinia.sasan@gmail.com پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
گیلان KHAZAR KENNEL CLUB محمدرضا باقی زاده ۰۹۱۱۳۴۲۸۱۶۲ mohammadreza_baghizadeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی/مربیان
گیلان GILAN GSD KENNEL کیارش پور رسول ۰۹۱۱۸۳۸۸۰۲۸ kiyarash.porrasol@gmail.com پرورشی
لرستان ARENA KENNEL محمد کمانکش ۰۹۹۰۰۹۹۵۲۰۷ kakasniper@yahoo.com پرورشی/نگهداری
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

INFO@GSDKENNEL.IR

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ Mazankennel@gmail.com پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COM پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ abediramin20@yahoo.com پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ dr.kamal.fallahi@gmail.com پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ jaber.yadollahi66@gmail.com پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ mirkazemi.kts@gmail.com *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ persiankennel@gmial.com پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ jjahanmihan@yahoo.com پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ seyed.sadegh.masoudi@gmail.com پرورشی
مازندران TONEKABONGSD_  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ mohammadrasoulamirzadi@gmail.com پرورشی
مازندران  VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران  TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ saeeed.moghaddam@gmail.com پرورشی
مازندران ARAGON_GSD_KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ Hamid7962@live.com پرورشی
مازندران SEPKA KENNEL پیمان فردوس مکان ۰۹۳۷۵۱۲۷۰۸۲ Peymanferdos@yahoo.com پرورشی
مازندران DOGLAND KENNEL پژمان موسی طالشی ۰۹۳۶۷۴۳۸۳۲۴ dogland.kennel@gmail.com پرورشی/تربیتی
مازندران ROMAK KENNEL میثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی ۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲
۰۹۱۹۷۱۱۲۱۰۰
۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶
Mostafakhodadadi40@gmail.com پرورشی/تربیتی/تربیت مربیان/نگهداری
مازندران VIP IRAN KENNEL صابر روهنده ۰۹۳۸۲۷۶۱۹۳۶ * پرورشی
مازندران ILAY KENNEL اسماعیل ابراهیمی ۰۹۱۲۰۹۷۴۳۴۶ Esmaeilebrahimi9090@gmail.com پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
مرکزی UNIQUE_GSD KENNEL علیرضا ره کوی ۰۹۱۰۹۴۳۳۵۹۶ Aarahkooy@gmail.com پرورشی/تربیتی/نگهداری
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ ramkishkennel@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ eghbal65@gmail.com پرورشی

I

استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ ATROO@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ snazari@gmail.com پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ KOKOFA2000@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ Javadsakhi@yahoo.com پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ belfie-sm@yahoo.com پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ alikianpisheh@gmail.com پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ dogguard@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

anahitamehrara@yahoo.com

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ M.saeeda95@yahoo.com پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ ALINASSIRI@GMX.DE پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ HESAM-KALHOR@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ anoosheshams@yahoo.com پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ mtaba.dogtraining@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ ariayusefi561@gmail.com پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ alireza.khalkhali@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ shayan0063@gmail.com تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ farshadabri@yahoo.com پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ farshadabri@yahoo.com پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ Arkin.Fathollahzadeh@gmail.com پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ erfanderakhshani@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ hesam.moshiri114@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ esmaeilmojahed@gmail.com پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ ehsan.ehsaniii1369@gmail.com پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
bahonar.690@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ saran.kennel@gmail.com پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ rasul.bp67@gmail.com پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ mr.mahmod68@gmail.com پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ SABALANGRAPHIC@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ ashrafiali24@gmail.com پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ RAJAIE.MOHAMAD1981@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ Mohammad.elahi@hotmail.com پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ ALISANATNAMA@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ daniyaltavana8787@gmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,KIANI@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ mostafasoreshjani@gmail.com پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ IMANSH318@YAHOO.COM پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ MOSTAFAARMAN065@gmail.com پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ alihakimian89@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱ mailto:rasoolhosaini13@gmail.com پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ H7431@YAHOO.COM پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ yashar-n1990@yahoo.com پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ SAEED-KIYA24@YAHOO.COM پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ admin@bichonfrise.ir پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL محمد نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ nevisande.atty@gmail.com پرورشی/تربیتی
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ Aminsotoodeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ NDCO-AH@YAHOO.COM پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ Df.kennelclub@gmail.com *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ bahadorhemat@yahoo.com پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ maserati.grand@yahoo.com پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ ehsanvaziri@yahoo.com پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COM پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ REZA_FOOLADI89@YAHOO.COM پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://mohsenzangiabadi@gmail.com *
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ mohammadmehrabinia@gmail.com پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ Arash-yousefian-h@yahoo.com پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ GILDOGONLINE@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ gil_pet@yahoo.com پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ Golinia.sasan@gmail.com پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

INFO@GSDKENNEL.IR

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ Mazankennel@gmail.com پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COM پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ abediramin20@yahoo.com پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ dr.kamal.fallahi@gmail.com پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ jaber.yadollahi66@gmail.com پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ mirkazemi.kts@gmail.com *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ persiankennel@gmial.com پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ jjahanmihan@yahoo.com پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ seyed.sadegh.masoudi@gmail.com پرورشی
مازندران TONEKABON GSD  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ mohammadrasoulamirzadi@gmail.com پرورشی
مازندران VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ Saeeed.moghaddam@gmail.com پرورشی
مازندران ARAGON_GSD KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ hamid7962@live.com پرورشی
مازندران ROMAK KENNEL میثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی ۰۹۱۱۷۱۱۲۱۰۰
۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶
۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲
Mostafakhodadadi40@gmail.com پرورشی
مازندران LANTI_ KENNEL بهزاد سیفی
۰۹۳۶۶۱۴۶۲۱۸
*
پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ ramkishkennel@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی / تربیتی / نگهداری
یزد SEPINA KENNEL پریسا جراح ۰۹۱۳۴۵۴۷۴۳۱ jarrah.parisa@gmail.com پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ eghbal65@gmail.com پرورشی
استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ ATROO@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ snazari@gmail.com پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ KOKOFA2000@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ Javadsakhi@yahoo.com پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ belfie-sm@yahoo.com پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ alikianpisheh@gmail.com پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ dogguard@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

anahitamehrara@yahoo.com

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ M.saeeda95@yahoo.com پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ ALINASSIRI@GMX.DE پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ HESAM-KALHOR@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ anoosheshams@yahoo.com پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ mtaba.dogtraining@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ ariayusefi561@gmail.com پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ alireza.khalkhali@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ shayan0063@gmail.com تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ farshadabri@yahoo.com پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ farshadabri@yahoo.com پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ Arkin.Fathollahzadeh@gmail.com پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ erfanderakhshani@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ hesam.moshiri114@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ esmaeilmojahed@gmail.com پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ ehsan.ehsaniii1369@gmail.com پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
bahonar.690@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ saran.kennel@gmail.com پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ rasul.bp67@gmail.com پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ mr.mahmod68@gmail.com پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ SABALANGRAPHIC@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ ashrafiali24@gmail.com پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ RAJAIE.MOHAMAD1981@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM *
خراسان رضوی BLACKSTAR KENNEL سید محسن قاضی
۰۹۱۵۵۵۷۵۷۴۷ Mohsenghazi1366@gmail.com
پرورشی/تربیتی/نگهداری
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ Mohammad.elahi@hotmail.com پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ ALISANATNAMA@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ daniyaltavana8787@gmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,KIANI@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ mostafasoreshjani@gmail.com پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ IMANSH318@YAHOO.COM پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ MOSTAFAARMAN065@gmail.com پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ alihakimian89@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱

mailto:rasoolhosaini13@gmail.com

پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ H7431@YAHOO.COM پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ yashar-n1990@yahoo.com پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ SAEED-KIYA24@YAHOO.COM پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ admin@bichonfrise.ir پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL محمد نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ nevisande.atty@gmail.com پرورشی/تربیتی
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ Aminsotoodeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ NDCO-AH@YAHOO.COM پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ Df.kennelclub@gmail.com *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ bahadorhemat@yahoo.com پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ maserati.grand@yahoo.com پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ ehsanvaziri@yahoo.com پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COM پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ REZA_FOOLADI89@YAHOO.COM پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://mohsenzangiabadi@gmail.com *
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ mohammadmehrabinia@gmail.com پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ Arash-yousefian-h@yahoo.com پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ GILDOGONLINE@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ gil_pet@yahoo.com پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ Golinia.sasan@gmail.com پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
گیلان GILAN GSD KENNEL کیارش پور رسول ۰۹۱۱۸۳۸۸۰۲۸ kiarash.porrasol@gmail.com پرورشی
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

INFO@GSDKENNEL.IR

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ Mazankennel@gmail.com پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COM پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ abediramin20@yahoo.com پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ dr.kamal.fallahi@gmail.com پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ jaber.yadollahi66@gmail.com پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ mirkazemi.kts@gmail.com *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ persiankennel@gmial.com پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ jjahanmihan@yahoo.com پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ seyed.sadegh.masoudi@gmail.com پرورشی
مازندران VONATILAPET  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ mohammadrasoulamirzadi@gmail.com پرورشی
مازندران
بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ ramkishkennel@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ eghbal65@gmail.com پرورشی
استاننام مرکزنام / نام خانوادگیتلفنسایت / ایمیلنوع فعالیت
آذربایجان شرقیBADASS KENNELعلی محمدپور اسلامی۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ATROO@YAHOO.COMپرورشی/تربیتی
اصفهانJAVANI KENNELامیرحسین جوانی۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰*پرورشی/تربیتی
اصفهانATRO KENNELسعید نظری۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳snazari@gmail.comپرورشی/تربیتی
اصفهانNESFE JAHAN KENNELعلی کاظمی جروکانی۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰*پرورشی
اصفهانWORLD SHEPHERD KENNELهیوا شهرآبادیان۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹*پرورشی
اصفهانIRAN DOGS LAND KENNELسجاد باباشاهی۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱www.irandogsland.comپرورشی
البرزHIR K9کمیل فرج زاده۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲KOKOFA2000@YAHOO.COMپرورشی/تربیتی
البرزREBELLION KENNELامیر تیمور پور مسیحا۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸*پرورشی
البرزIRAN HERO KENNELمرتضی کی منش۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰www.herodogsclub.comپرورشی/تربیتی
البرزKERAYAN KENNELسید جواد سخی۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰Javadsakhi@yahoo.comپرورشی
البرزSMART DOG KENNELفرشید شهبازی۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰*پرورشی/تربیتی
البرزBROTHERS KENNELسردار و سالار مظلومی۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳belfie-sm@yahoo.comپرورشی
البرزHOUSE OF ARIYA KENNELسعید غلامی۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶Houseofariya.comپرورشی
البرزVONKIANPISHEH KENNELعلیرضا کیان پیشه۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶alikianpisheh@gmail.comپرورشی
البرزMADAKTU KENNELجمشید نوری۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳jam.nouri@yahoo.comپرورشی
البرزMADAKTU-K9-CLUBجمشید نوری۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳jam.nouri@yahoo.comتربیتی
البرزDOG GUARD KENNELامیر نصیری دهقان۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰dogguard@gmail.comپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرزATLAS DAM PARSIAN KENNELتانیا مهرآرا۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

anahitamehrara@yahoo.com

پرورشی
تهرانSPAD KENNELمحمد سعیدا۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵M.saeeda95@yahoo.comپرورشی/تربیتی
تهرانIRAN SHINY KENNELسید حسین رزمگیر۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COMپرورشی/تربیتی
تهرانSCHAFERHUNDEVEREIN IRANعلی اصغر نصیری۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ALINASSIRI@GMX.DEپرورشی/تربیتی
تهرانREMOS KENNELمحمد حسام کلهر۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴HESAM-KALHOR@YAHOO.COMپرورشی/تربیتی
تهرانIRAN COCKER SPANIEL KENNELانوشه عدالتی شمس۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷anoosheshams@yahoo.comپرورشی
تهرانISTA KENNELسید مهدی طباطبایی۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰mtaba.dogtraining@gmail.comپرورشی/تربیتی
تهرانSTAR REY KENNELسید امیرحسین مشهدی۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶*پرورشی
تهرانDIAMOND KENNELحمیدرضا حاجی یوسف۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ariayusefi561@gmail.comپرورشی
تهرانATRRON KENNELعلیرضا خلخالی۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵alireza.khalkhali@gmail.comپرورشی/تربیتی
تهرانCLODY KENNELشایان ملکیان۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵shayan0063@gmail.comتربیتی
تهرانSPACO KENNELفرشاد آقائی ابری۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲farshadabri@yahoo.comپرورشی/نگهداری
تهرانARIYA TEHRAN SHELTERکمیل شهامت دوست۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹farshadabri@yahoo.comپناهگاه
تهرانARKA KENNELارکین فتح الله زاده۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳Arkin.Fathollahzadeh@gmail.comپرورشی
تهرانBARFI KENNELعرفان درخشانی۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰erfanderakhshani@gmail.comپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهرانHESAM_RAYAN_KENNELحسام محسنین مشیری۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰hesam.moshiri114@gmail.comپرورشی/تربیتی/مربیان
تهرانIRAN BLACK GSD KENNELاسماعیل مجاهد۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹esmaeilmojahed@gmail.comپرورشی
تهرانWOLFDOM KENNELمهدی خدامی۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲*پرورشی
تهرانEHSAN KENNELاحسان عبانژاد دولت آبادی۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ehsan.ehsaniii1369@gmail.comپرورشی
تهرانIRAN GERMAN KENNELمحمد باهنر-یاسر سرائی نیا۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
bahonar.690@gmail.comپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهرانSARAN KENNELسارا لطفی زنجانی۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶saran.kennel@gmail.comپرورشی
تهرانPART KENNELرسول بخشعلی پور۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰rasul.bp67@gmail.comپرورشی
تهرانCHAMPIONS.IR.KENNELمحمود محمودی – حمید رحیمی۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶mr.mahmod68@gmail.comپرورشی/نگهداری
تهرانVAHARKA KENNELغلامرضا جنانی۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷*پرورشی
چهارمحال بختیاریZAGROS KENNELمحمد جعفری۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹SABALANGRAPHIC@GMAIL.COMپرورشی
خراسان رضویVONAMATIS KENNELمحمدعلی اشرافی طهرانی۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ashrafiali24@gmail.comپرورشی/تربیتی
خراسان رضویCHICO KENNELمحمد رجائی۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷RAJAIE.MOHAMAD1981@GMAIL.COMپرورشی
خراسان رضویSORENA KENNELبابک میرزا پور۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM*
خراسان رضویIRIS KENNELمحمد الهی۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲Mohammad.elahi@hotmail.comپرورشی
خراسان رضویREX KENNELعلی اکبر صنعت نما۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ALISANATNAMA@YAHOO.COMپرورشی/تربیتی
خراسان رضویSEPKO KENNELدانیال توانا۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳daniyaltavana8787@gmail.comپرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان شمالیTEAM RAVEN HAUS KENNELکمیل کیانی – ایمان فیوج زاده۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷KOMEIL,KIANI@GMAIL.COMپرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستانAPADANA KENNELمصطفی عینی سورشچانی۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵mostafasoreshjani@gmail.comپرورشی
فارسVONSUREN KENNELایمان شریفی۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳IMANSH318@YAHOO.COMپرورشی
فارسVONSHIRAZ K-9بهمن بهمن پور۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷**
فارسVONEXCELLENT KENNELساسان رحیمی۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴*پرورشی
فارسMEHR KENNELمصطفی آرمان۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰MOSTAFAARMAN065@gmail.comپرورشی/تربیتی
فارسSAG CENTER KENNELعلی حکیمیان۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳alihakimian89@gmail.comپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارسSADRA KENNELسید منصور حسینی۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱mailto:rasoolhosaini13@gmail.comپرورشی/نگهداری
قزوینARSAS KENNELSفاطمه محمدی۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱WWW.Arsasks.irپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوینMEHRSAM KENNELحسین ورسه ای۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵H7431@YAHOO.COMپرورشی
قزوینMEHRARA KENNELایمان نوروزی۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸yashar-n1990@yahoo.comپرورشی/تربیتی
قزوینPONAK GERMAN KENNELمهدی تقی زاده۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹*پرورشی
قزوینKIA KENNELسعید کیائی پور۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷SAEED-KIYA24@YAHOO.COMپرورشی
قزوینRAZHIA KENNELمحمدرضا صالحی۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰*پرورشی
قزوینMELORINA KENNELنوید کاظمی۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶admin@bichonfrise.irپرورشی
قزوینAARON KENNELالهه پورنصرالله۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹*پرورشی
قزوینARTMIS KENNELمهدی رزاق زاده۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶*پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوینSUAKA KENNELمحمد نویسنده۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲nevisande.atty@gmail.comپرورشی/تربیتی
کرمانBAM KENNELمختار غلام پور۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴**
کرمانJIROFT KENNELابوذر روز خوش۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴**
کرمانASSOL KENNELرضا رضائی پور۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶*پرورشی
کرمانSIRJAN GUARD DOG KENNELغلامحسین شول۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸*پرورشی
کرمانKORRAN KENNELامین ستوده نیاکرانی۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲Aminsotoodeh@yahoo.comپرورشی/تربیتی
کرمانMAYA KENNELفرهاد شهسواری پور۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲NDCO-AH@YAHOO.COMپرورشی
کرمانBARDSIR GURD KENNELاسماعیل هجینی نژاد۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
پرورشی
کرمانDF.KENNELعلی ایران منش۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵Df.kennelclub@gmail.com*
کرمانDATAMIS BOOTIA KENNELسید مصطفی لهسایی۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴**
کرمانPANIZ KENNELعلی ترابی۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸*پرورشی
کرمانVERKANA KENNELبهادر همت آبادی۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵bahadorhemat@yahoo.comپرورشی
کرمانHIRAAD KENNELمحمد مهدی مجیدی۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹maserati.grand@yahoo.comپرورشی
کرمانCHARLIE PETS KENNELمیثم معمار زاده۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵*پرورشی
کرمانKERMAN KENNEL COMPANIANمهران سام زاده کرمانی۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶www.kermanpets.irپرورشی
کرمانKARMANIA KENNELمهران مهین بهزادی۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲*پرورشی
کرمانSALAR KENNELمهرداد خیز۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲*پرورشی
کرمانKENZO KENNELمرتضی فرشادمهر۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱*پرورشی
کرمانMAHAN KENNELاحسان وزیری۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ehsanvaziri@yahoo.comپرورشی
کرمانKERMAN HUSKY KENNELمحمد حسین حبیبی راد۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳**
کرمانPARS KENNELامید قاضی زاده۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵*پرورشی
کرمانPASARGAD KENNELبهرام فرهاد۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COMپرورشی
کرمانKERMAN GSD KENNELمحمد حسن درخشان۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴*پرورشی
کرمانAMIN GP KENNELامین افلاطونیان۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸*پرورشی
کرمانPARSIAN KENNELابراهیم احمدزاده حشمتی۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴*پرورشی
کرمانVOMARSHA KENNELمحمد رضا فولادی۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰REZA_FOOLADI89@YAHOO.COMپرورشی
کرمانSHOW LINE KARIMAN KENNELبهنام دارابی فر۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹*پرورشی
کرمانANISA KENNELمحمدرضا سالاری نژاد۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶http://Kerman-dogstore.blogfa.comپرورشی
کرمانRAFAEL KENNELمحسن زنگی آبادی۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶http://mohsenzangiabadi@gmail.com*
گلستانGORGAN KENNELامیر احمدی۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰amirahmaditrainer.irپرورشی
گلستانJAVIDAN KENNELجواد اسکندریان۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COMپرورشی/تربیتی
گلستانTEAM HARVEY LAND KENNELمحمد محرابی نیا۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲mohammadmehrabinia@gmail.comپرورشی
گیلانARSALAN PET KENNELهومن روزگار۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸*پرورشی
گیلانA.P. KENNELآرش یوسفیان۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳Arash-yousefian-h@yahoo.comپرورشی/تربیتی
گیلانIRAN GSD KENNELمازیار زارع۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱*پرورشی
گیلانNORTH KENNELبهادر شعبانی۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸*پرورشی
گیلانARIYA KENNELسید محمدرضا شرفی۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹*پرورشی
گیلانPET TOP KENNELحمید پور شعبان۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COMپرورشی
گیلانGILDANE KENNELمحسن محمد صالحی۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲GILDOGONLINE@GMAIL.COMپرورشی
گیلانGIL PET KENNELعلی حسنعلی پور۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹gil_pet@yahoo.comپرورشی
گیلانDOG SPECIAL KENNELفرخ عباسقلی زاده۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳*پرورشی
گیلانLAHIJ KENNELمیثم سلیمی۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰*پرورشی
گیلانGREEN GSD KENNELسید محسن سبز۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵*پرورشی
گیلانBLACK DIAMOND KENNELساسان گلی نیا۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴Golinia.sasan@gmail.comپرورشی/تربیتی
گیلانGIL KENNELسعید نیک دوست۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲www.gilan kennel.irپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندرانCASPIAN KENNELمهدی ابراهیمی۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

INFO@GSDKENNEL.IR

پرورشی
مازندرانPERSIA KENNELحسین علیزاده۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴**
مازندرانMAZAN KENNELایمان دشتی۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶Mazankennel@gmail.comپرورشی
مازندرانMAZAND KENNELسینا یوسفی۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COMپرورشی
مازندرانBROTHERS KENNEL2محمد علی عباس زاده۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹*پرورشی/تربیتی
مازندرانGDC KENNELرامین عابدی۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵abediramin20@yahoo.comپرورشی
مازندرانROCKY & DR.TRAINERسید کمال فلاحی۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰dr.kamal.fallahi@gmail.comپرورشی
مازندرانHYRCANIA KENNELجعفر آل رضا امیری۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندرانCASPIAN HUNTING DOG KENNELجابر یداللهی۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴jaber.yadollahi66@gmail.comپرورشی
مازندرانHELMA KENNELسید صابر میرکاظمی مقدم۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱mirkazemi.kts@gmail.com*
مازندرانKHAZAR DOG KENNELبهادر غدیری۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳*پرورشی
مازندرانAMOL DOG KENNELسبحان هادی زاده۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹*پرورشی
مازندرانPARADISE LAND KENNELمحمد ملکیان۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵*پرورشی
مازندرانPERSIAN KENNELسپهر بهشتی۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶persiankennel@gmial.comپرورشی
مازندرانADRIAN KENNELجمال جهان میهن۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴jjahanmihan@yahoo.comپرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندرانBLACK PETZONE KENNELعزت الله رمضانی۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳seyed.sadegh.masoudi@gmail.comپرورشی
مازندرانTONEKABON GSD  KENNELمحمد رسول امیرزادی۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲mohammadrasoulamirzadi@gmail.comپرورشی
مازندرانVONATILAPET KENNELبلال حمیدی۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲*پرورشی
مازندرانTIROM KENNELسعید گلیجانی مقدم۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴Saeeed.moghaddam@gmail.comپرورشی
مازندرانARAGON_GSD KENNELحمید توکل۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲hamid7962@live.comپرورشی
مازندرانROMAK KENNELمیثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲
۰۹۱۱۷۱۱۲۱۰۰
۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶
Mostafakhodadadi40@gmail.comپرورشی/تربیتی
/تمرین مربیان/نگهداری
مرکزیVANDA KENNELسید میثم ابطحی۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲**
مرکزیDOG GUARD CLUB K-9علی حسنی۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷www.k9dogclub.irپرورشی/تربیتی
هرمزگانRAM KISH KENNELایمان خان محمدی۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ramkishkennel@gmail.comپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگانADIOS KENNELمسعود مهدوی۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰*پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزدYAZD_KENNEL_UPعلی محمد معین الدین۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴*پرورشی / تربیتی / نگهداری
یزدSEPINA KENNELپریسا جراح۰۹۱۳۴۵۴۷۴۳۱jarrah.parisa@gmail.comپرورشی
یزدARTAKAVA KENNELاحسان اقبال۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰eghbal65@gmail.comپرورشی
استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ ATROO@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ snazari@gmail.com پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ KOKOFA2000@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ Javadsakhi@yahoo.com پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ belfie-sm@yahoo.com پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ alikianpisheh@gmail.com پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ jam.nouri@yahoo.com تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ dogguard@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

anahitamehrara@yahoo.com

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ M.saeeda95@yahoo.com پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ ALINASSIRI@GMX.DE پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ HESAM-KALHOR@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ anoosheshams@yahoo.com پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ mtaba.dogtraining@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ ariayusefi561@gmail.com پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ alireza.khalkhali@gmail.com پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ shayan0063@gmail.com تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ farshadabri@yahoo.com پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ farshadabri@yahoo.com پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ Arkin.Fathollahzadeh@gmail.com پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ erfanderakhshani@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ hesam.moshiri114@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ esmaeilmojahed@gmail.com پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ ehsan.ehsaniii1369@gmail.com پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
bahonar.690@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ saran.kennel@gmail.com پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ rasul.bp67@gmail.com پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ mr.mahmod68@gmail.com پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ SABALANGRAPHIC@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ ashrafiali24@gmail.com پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ RAJAIE.MOHAMAD1981@GMAIL.COM پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ Mohammad.elahi@hotmail.com پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ ALISANATNAMA@YAHOO.COM پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ daniyaltavana8787@gmail.com پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان رضوی PET_GARDEN KENNEL
داریوش غلامی شیرازی
۰۹۱۵۵۰۴۱۸۳۸ Mec.dariush1990.en@gmail.com
پرورشی
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,KIANI@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ mostafasoreshjani@gmail.com پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ IMANSH318@YAHOO.COM پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ MOSTAFAARMAN065@gmail.com پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ alihakimian89@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱

mailto:rasoolhosaini13@gmail.com

پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ H7431@YAHOO.COM پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ yashar-n1990@yahoo.com پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ SAEED-KIYA24@YAHOO.COM پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ admin@bichonfrise.ir پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL محمد نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ nevisande.atty@gmail.com پرورشی/تربیتی
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ Aminsotoodeh@yahoo.com پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ NDCO-AH@YAHOO.COM پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ Df.kennelclub@gmail.com *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ bahadorhemat@yahoo.com پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ maserati.grand@yahoo.com پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ ehsanvaziri@yahoo.com پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COM پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ REZA_FOOLADI89@YAHOO.COM پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://mohsenzangiabadi@gmail.com *
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COM پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ mohammadmehrabinia@gmail.com پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ Arash-yousefian-h@yahoo.com پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ GILDOGONLINE@GMAIL.COM پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ gil_pet@yahoo.com پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ Golinia.sasan@gmail.com پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

INFO@GSDKENNEL.IR

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ Mazankennel@gmail.com پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COM پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ abediramin20@yahoo.com پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ dr.kamal.fallahi@gmail.com پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ jaber.yadollahi66@gmail.com پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ mirkazemi.kts@gmail.com *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ persiankennel@gmial.com پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ jjahanmihan@yahoo.com پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ seyed.sadegh.masoudi@gmail.com پرورشی
مازندران TONEKABON GSD  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ mohammadrasoulamirzadi@gmail.com پرورشی
مازندران VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ Saeeed.moghaddam@gmail.com پرورشی
مازندران ARAGON_GSD KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ hamid7962@live.com پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ ramkishkennel@gmail.com پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد SEPINA KENNEL پریسا جراح ۰۹۱۳۴۵۴۷۴۳۱ jarrah.parisa@gmail.com پرورشی / تربیتی /نگهداری
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ eghbal65@gmail.com پرورشی