استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
آذربایجان شرقی DOCTOR MAJLESI KENNEL شاهین مجلسی ۰۹۱۴۳۱۶۸۵۱۶ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
آذربایجان غربی URMIADOG KENNEL امیر مسعود داسگر ۰۹۱۴۱۸۶۳۳۵۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
اصفهان MAHYAR KENNEL امید زمانی ۰۹۱۳۸۲۰۳۸۲۸ * پرورشی
اصفهان ESFAHAN DOG KENNEL احمد رنجبر ۰۹۱۳۳۰۴۶۲۹۶ * پرورشی
اصفهان EXCELLENT-PLACE KENNEL رضا شاه بنده ۰۹۱۳۱۱۳۷۲۰۰ * پرورشی
اصفهان GERMAN SHEPHERD LAND KENNEL متین هدائیان ۰۹۰۱۷۰۲۶۳۶۶ * پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ [email protected] پرورشی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ [email protected] پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ [email protected] پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

[email protected]

پرورشی
البرز  I.D.C KENNEL هادی علیمردانی ۰۹۳۵۲۳۳۶۹۳۶

www.Irandober.com

[email protected]

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ [email protected] پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ [email protected] پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ [email protected] تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ [email protected] پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ [email protected] پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ [email protected] پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ [email protected] پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
[email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ [email protected] پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ [email protected] پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
تهران GSDs HEAVEN.KENNEL محسن حسینی شکرآبی ۰۹۳۹۱۰۹۵۶۰۹ * پرورشی
تهران ROTTWEILR.IRAN KENNEL وحید قاسمی ۰۹۱۲۳۶۵۵۸۵۱ [email protected]

www.Rottweileriran.com
پرورشی/تربیتی
تهران BOORCHIN Kennel سید عنایت الله هاشمی نژاد ۰۹۲۱۳۶۳۷۹۸۰ [email protected] پرورشی
تهران Banafsheh Land Kennel رضا بنفشه ۰۹۱۲۱۷۱۷۱۹۹ * پرورشی
تهران NOPO SHOGUN KENNEL تقی نورپور ۰۹۳۹۴۰۴۱۱۸۱ * پرورشی/تربیتی
تهران SAMANEH KENNEL سمانه سرابندی ۰۹۱۲۰۳۹۶۸۵۷ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران BARON KENNEL امیر خرقانیان ۰۹۱۲۸۶۵۸۱۰۰ * پرورشی
تهران BAADPA SALUKI KENNEL محمد کاظم کلهر-ریحانه مرادی ۰۹۱۲۲۵۴۵۶۷۰
۰۹۱۹۶۳۶۳۷۰۷
[email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران HARD ROCK KENNEL نیما طبقیان ۰۹۱۲۳۸۶۶۲۹۱ nima2.tabaqian.gmail.com پرورشی
تهران NISHTMAN KENNEL ناصر صفری ۰۹۳۶۳۱۵۴۰۹۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران BEST PLACE KENNEL بهنام مهرانی فریدنی ۰۹۳۶۸۶۳۲۸۳۵ [email protected] پرورشی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ [email protected] *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان رضوی PET_GARDEN KENNEL داریوش غلامی شیرازی ۰۹۱۵۵۰۴۱۸۳۸ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی IMPERIALION KENNEL سالی سلسبیل ۰۹۱۵۴۵۰۰۵۵۹ [email protected] پرورشی / تربیتی
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,[email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ [email protected] پرورشی
زنجان N.S.A KENNEL محمد بابایی ۰۹۱۹۱۸۰۰۸۰۰ [email protected] پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ [email protected] پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس VITA KENNEL علیرضا مکارمی نیا ۰۹۱۷۳۰۳۳۵۷۱ [email protected] پرورشی
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱

mailto:[email protected]

پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ [email protected] پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ [email protected] پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ [email protected] پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ [email protected] پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL آریا نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ * پرورشی/پرورشی
قزوین SPAKO KENNEL مصطفی نقی لو ۰۹۱۲۷۸۲۲۴۳۷ * پرورشی
قزوین CASPIAN SALUKI KENNEL امیر درزی شاد ۰۹۱۲۳۸۱۶۱۲۳ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
قزوین PARSIC SALUKI KENNEL میثم جابرها ۰۹۳۹۷۲۲۹۸۲۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان
کردستان KURD_PET KENNEL سامان صلواتی ۰۹۳۳۹۴۵۰۹۲۵ [email protected] پرورشی/نگهداری/پناهگاه
قزوین KAMAN بهنام رکابدار ۰۹۱۲۷۸۳۱۴۷۷ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ [email protected] پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
[email protected]
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ [email protected] *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ [email protected] پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ [email protected] پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ [email protected] پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://[email protected] *
کرمان ZARAND KENNEL مهدی رحمانی نعیم آبادی ۰۹۱۶۲۰۹۰۲۵۹ * پرورشی
کرمان ALMAS KENNEL محمد مهدی انتظاری ۰۹۱۳۱۴۰۲۲۲۸ [email protected] پرورشی
کرمان PARISATIS SALUKI KENNEL پریسا امینایی ۰۹۱۹۰۲۷۰۶۳۷ [email protected] پرورشی
کرمان  JACQUES PERSIAN KENNEL پوریا غضنفری ۰۹۱۲۰۵۰۳۲۹۳ [email protected]
پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ [email protected] پرورشی
گلستان OPALE KENNEL امین شهنازی ۰۹۱۱۱۷۸۳۱۱۷ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان VISPERAD KENNEL سید محسن حسینی واعظ ۰۹۱۱۹۷۵۵۰۵۵ * پرورشی
گلستان GOLESTAN قاسم جوهری ۰۹۱۱۱۷۲۲۲۰۵ [email protected] پرورشی
گلستان PET HOME حمید جندقی ۰۹۱۱۲۸۰۲۱۱۸ Kiarajj [email protected] پرورشی
گلستان PET HOME حمید جندقی ۰۹۱۱۲۸۰۲۱۱۸ Kiarajj [email protected] پرورشی
گلستان ARSHA KENNEL آرش تازیکه ۰۹۱۱۱۷۰۵۳۵۰ [email protected] پرورشی
گلستان BZ KENNEL ابوالفضل بایرام زاده اردهانی ۰۹۱۱۱۷۶۴۱۰۶ [email protected] پرورشی / تربیتی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۰۲۱۴۱۴۳۴۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ [email protected] پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ [email protected] پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ [email protected] پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
گیلان KHAZAR KENNEL CLUB محمدرضا باقی زاده ۰۹۱۱۳۴۲۸۱۶۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان
گیلان GILAN GSD KENNEL کیارش پور رسول ۰۹۱۱۸۳۸۸۰۲۸ [email protected] پرورشی
گیلان ANZAL KENNEL رضا صنوبری آبکنار ۰۹۱۷۳۶۸۹۵۱۰ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
لرستان ARENA KENNEL محمد کمانکش ۰۹۹۰۰۹۹۵۲۰۷ [email protected] پرورشی/نگهداری
لرستان VIP-GSD KENNEL آرین بیرانوند
فریاد خرم آبادی
۰۹۱۰۱۷۰۲۳۷۴
۰۹۱۶۱۶۱۹۳۳۲
* پرورشی
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

[email protected]

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ [email protected] پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ [email protected] پرورشی
کرج DAVIN KENNEL محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ [email protected] پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ [email protected] پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ [email protected] پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ [email protected] *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ [email protected] پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ [email protected] پرورشی
مازندران TONEKABONGSD_  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ [email protected] پرورشی
مازندران  VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران  TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ saeeed.mogh[email protected] پرورشی
مازندران ARAGON_GSD_KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ [email protected] پرورشی
مازندران SEPKA KENNEL پیمان فردوس مکان ۰۹۳۷۵۱۲۷۰۸۲ [email protected] پرورشی
مازندران DOGLAND KENNEL پژمان موسی طالشی ۰۹۳۶۷۴۳۸۳۲۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
مازندران ROMAK KENNEL میثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی ۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲
۰۹۱۹۷۱۱۲۱۰۰
۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶
[email protected] پرورشی/تربیتی/تربیت مربیان/نگهداری
مازندران VIP IRAN KENNEL صابر روهنده ۰۹۳۸۲۷۶۱۹۳۶ * پرورشی
مازندران ILAY KENNEL اسماعیل ابراهیمی ۰۹۱۲۰۹۷۴۳۴۶ [email protected] پرورشی
مازندران IMPERIAL GUARD IRAN بهروز ترابیان ۰۹۱۱۲۲۷۸۵۹۲ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
مازندران LEGND HOUSE الهام رضایی ۰۹۱۱۷۷۸۰۹۶۹ [email protected] پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
مرکزی UNIQUE_GSD KENNEL علیرضا ره کوی ۰۹۱۰۹۴۳۳۵۹۶ [email protected] پرورشی/تربیتی/نگهداری
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ [email protected] پرورشی

I

۱

استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی DOCTOR MAJLESI KENNEL شاهین مجلسی ۰۹۱۴۳۱۶۸۵۱۶ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
آذربایجان غربی URMIADOG KENNEL امیر مسعود داسگر ۰۹۱۴۱۸۶۳۳۵۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
اصفهان MAHYAR KENNEL امید زمانی ۰۹۱۳۸۲۰۳۸۲۸ * پرورشی
اصفهان ESFAHAN DOG KENNEL احمد رنجبر ۰۹۱۳۳۰۴۶۲۹۶ * پرورشی
اصفهان EXCELLENT-PLACE KENNEL رضا شاه بنده ۰۹۱۳۱۱۳۷۲۰۰ * پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ [email protected] پرورشی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ [email protected] پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ [email protected] پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰ www.woofwoof.ir [email protected] پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ [email protected] پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ [email protected] پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ [email protected] تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ [email protected] پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ [email protected] پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ [email protected] پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ [email protected] پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴ ۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ [email protected] پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ [email protected] پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
تهران GSDs HEAVEN.KENNEL محسن حسینی شکرآبی ۰۹۳۹۱۰۹۵۶۰۹ * پرورشی
تهران ROTTWEILR.IRAN KENNEL وحید قاسمی ۰۹۱۲۳۶۵۵۸۵۱ [email protected] www.Rottweileriran.com پرورشی/تربیتی
تهران BOORCHIN Kennel سید عنایت الله هاشمی نژاد ۰۹۲۱۳۶۳۷۹۸۰ [email protected] پرورشی
تهران Banafsheh Land Kennel رضا بنفشه ۰۹۱۲۱۷۱۷۱۹۹ * پرورشی
تهران NOPO SHOGUN KENNEL تقی نورپور ۰۹۳۹۴۰۴۱۱۸۱ * پرورشی/تربیتی
تهران SAMANEH KENNEL سمانه سرابندی ۰۹۱۲۰۳۹۶۸۵۷ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران BARON KENNEL امیر خرقانیان ۰۹۱۲۸۶۵۸۱۰۰ * پرورشی
تهران TIZPASALUKI KENNEL مجمد کاظم کلهر-ریحانه مرادی ۰۹۱۲۲۵۴۵۶۷۰ ۰۹۱۹۶۳۶۳۷۰۷ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران HARD ROCK KENNEL نیما طبقیان ۰۹۱۲۳۸۶۶۲۹۱ nima2.tabaqian.gmail.com پرورشی
تهران NISHTMAN KENNEL ناصر صفری ۰۹۳۶۳۱۵۴۰۹۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ [email protected] *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان رضوی PET_GARDEN KENNEL داریوش غلامی شیرازی ۰۹۱۵۵۰۴۱۸۳۸ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ [email protected] پرورشی
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,[email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ [email protected] پرورشی
زنجان N.S.A KENNEL محمد بابایی ۰۹۱۹۱۸۰۰۸۰۰ [email protected] پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ [email protected] پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس VITA KENNEL علیرضا مکارمی نیا ۰۹۱۷۳۰۳۳۵۷۱ [email protected] پرورشی
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱ mailto:[email protected] پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ [email protected] پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ [email protected] پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ [email protected] پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ [email protected] پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL آریا نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ * پرورشی/پرورشی
قزوین SPAKO KENNEL مصطفی نقی لو ۰۹۱۲۷۸۲۲۴۳۷ * پرورشی
قزوین CASPIAN SALUKI KENNEL امیر درزی شاد ۰۹۱۲۳۸۱۶۱۲۳ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
کردستان KURD_PET KENNEL سامان صلواتی ۰۹۳۳۹۴۵۰۹۲۵ [email protected] پرورشی/نگهداری/پناهگاه
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ [email protected] پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
[email protected]
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ [email protected] *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ [email protected] پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ [email protected] پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ [email protected] پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://[email protected] *
کرمان ZARAND KENNEL مهدی رحمانی نعیم آبادی ۰۹۱۶۲۰۹۰۲۵۹ * پرورشی
کرمان ALMAS KENNEL محمد مهدی انتظاری ۰۹۱۳۱۴۰۲۲۲۸ [email protected] پرورشی
کرمان PARISATIS SALUKI KENNEL پریسا امینایی ۰۹۱۹۰۲۷۰۶۳۷ [email protected] پرورشی
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ [email protected] پرورشی
گلستان OPALE KENNEL امین شهنازی ۰۹۱۱۱۷۸۳۱۱۷ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان VISPERAD KENNEL سید محسن حسینی واعظ ۰۹۱۱۹۷۵۵۰۵۵ * پرورشی
گلستان GOLESTAN قاسم جوهری ۰۹۱۱۱۷۲۲۲۰۵ [email protected] پرورشی
گلستان PET HOME حمید جندقی ۰۹۱۱۲۸۰۲۱۱۸ Kiarajj [email protected] پرورشی
گلستان ARSHA KENNEL آرش تازیکه ۰۹۱۱۱۷۰۵۳۵۰ [email protected] پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ [email protected] پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ [email protected] پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ [email protected] پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
گیلان KHAZAR KENNEL CLUB محمدرضا باقی زاده ۰۹۱۱۳۴۲۸۱۶۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان
گیلان GILAN GSD KENNEL کیارش پور رسول ۰۹۱۱۸۳۸۸۰۲۸ [email protected] پرورشی
لرستان ARENA KENNEL محمد کمانکش ۰۹۹۰۰۹۹۵۲۰۷ [email protected] پرورشی/نگهداری
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶ www.gsdkennel.ir [email protected] پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ [email protected] پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ [email protected] پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ [email protected] پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ [email protected] پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷ www.GermanShepherdFarm.ir hyrcania.kennel&gmail.com پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ [email protected] پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ [email protected] *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ [email protected] پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ [email protected] پرورشی
مازندران TONEKABONGSD_  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ [email protected] پرورشی
مازندران  VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران  TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ [email protected] پرورشی
مازندران ARAGON_GSD_KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ [email protected] پرورشی
مازندران SEPKA KENNEL پیمان فردوس مکان ۰۹۳۷۵۱۲۷۰۸۲ [email protected] پرورشی
مازندران DOGLAND KENNEL پژمان موسی طالشی ۰۹۳۶۷۴۳۸۳۲۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
مازندران ROMAK KENNEL میثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی ۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲ ۰۹۱۹۷۱۱۲۱۰۰ ۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶ [email protected] پرورشی/تربیتی/تربیت مربیان/نگهداری
مازندران VIP IRAN KENNEL صابر روهنده ۰۹۳۸۲۷۶۱۹۳۶ * پرورشی
مازندران ILAY KENNEL اسماعیل ابراهیمی ۰۹۱۲۰۹۷۴۳۴۶ [email protected] پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
مرکزی UNIQUE_GSD KENNEL علیرضا ره کوی ۰۹۱۰۹۴۳۳۵۹۶ [email protected] پرورشی/تربیتی/نگهداری
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ [email protected] پرورشی
I
استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
آذربایجان شرقی DOCTOR MAJLESI KENNEL
شاهین مجلسی
۰۹۱۴۳۱۶۸۵۱۶ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
آذربایجان غربی URMIADOG KENNEL امیر مسعود داسگر ۰۹۱۴۱۸۶۳۳۵۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
اصفهان MAHYAR KENNEL امید زمانی ۰۹۱۳۸۲۰۳۸۲۸ * پرورشی
اصفهان ESFAHAN DOG KENNEL احمد رنجبر ۰۹۱۳۳۰۴۶۲۹۶ * پرورشی
اصفهان EXCELLENT-PLACE KENNEL رضا شاه بنده ۰۹۱۳۱۱۳۷۲۰۰ * پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ [email protected] پرورشی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ [email protected] پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ [email protected] پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

[email protected]

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ [email protected] پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ [email protected] پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ [email protected] تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ [email protected] پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ [email protected] پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ [email protected] پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ [email protected] پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
[email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ [email protected] پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ [email protected] پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
تهران GSDs HEAVEN.KENNEL محسن حسینی شکرآبی ۰۹۳۹۱۰۹۵۶۰۹ * پرورشی
تهران ROTTWEILR.IRAN KENNEL وحید قاسمی ۰۹۱۲۳۶۵۵۸۵۱ [email protected]

www.Rottweileriran.com
پرورشی/تربیتی
تهران BOORCHIN Kennel سید عنایت الله هاشمی نژاد ۰۹۲۱۳۶۳۷۹۸۰ [email protected] پرورشی
تهران Banafsheh Land Kennel رضا بنفشه ۰۹۱۲۱۷۱۷۱۹۹ * پرورشی
تهران NOPO SHOGUN KENNEL تقی نورپور ۰۹۳۹۴۰۴۱۱۸۱ * پرورشی/تربیتی
تهران SAMANEH KENNEL سمانه سرابندی ۰۹۱۲۰۳۹۶۸۵۷ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران BARON KENNEL امیر خرقانیان ۰۹۱۲۸۶۵۸۱۰۰ * پرورشی
تهران TIZPASALUKI KENNEL مجمد کاظم کلهر-ریحانه مرادی ۰۹۱۲۲۵۴۵۶۷۰
۰۹۱۹۶۳۶۳۷۰۷
[email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
تهران HARD ROCK KENNEL نیما طبقیان ۰۹۱۲۳۸۶۶۲۹۱ nima2.tabaqian.gmail.com پرورشی
تهران NISHTMAN KENNEL ناصر صفری ۰۹۳۶۳۱۵۴۰۹۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ [email protected] *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان رضوی PET_GARDEN KENNEL داریوش غلامی شیرازی ۰۹۱۵۵۰۴۱۸۳۸ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی IRAN DOBERMANN KENNEL مهدی طبسی ۰۹۳۹۰۶۳۸۴۴۸ [email protected] پرورشی
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,[email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ [email protected] پرورشی
زنجان N.S.A KENNEL محمد بابایی ۰۹۱۹۱۸۰۰۸۰۰ [email protected] پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ [email protected] پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس VITA KENNEL علیرضا مکارمی نیا ۰۹۱۷۳۰۳۳۵۷۱ [email protected] پرورشی
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱ mailto:[email protected] پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ [email protected] پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ [email protected] پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ [email protected] پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ [email protected] پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL آریا نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ * پرورشی/پرورشی
قزوین SPAKO KENNEL مصطفی نقی لو ۰۹۱۲۷۸۲۲۴۳۷ * پرورشی
قزوین CASPIAN SALUKI KENNEL امیر درزی شاد ۰۹۱۲۳۸۱۶۱۲۳ * پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
کردستان KURD_PET KENNEL سامان صلواتی ۰۹۳۳۹۴۵۰۹۲۵ [email protected] پرورشی/نگهداری/پناهگاه
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ [email protected] پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
[email protected]
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ [email protected] *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ [email protected] پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ [email protected] پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ [email protected] پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://[email protected] *
کرمان ZARAND KENNEL مهدی رحمانی نعیم آبادی ۰۹۱۶۲۰۹۰۲۵۹ * پرورشی
کرمان ALMAS KENNEL محمد مهدی انتظاری ۰۹۱۳۱۴۰۲۲۲۸ e[email protected] پرورشی
کرمان PARISATIS SALUKI KENNEL پریسا امینایی ۰۹۱۹۰۲۷۰۶۳۷ [email protected] پرورشی
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ [email protected] پرورشی
گلستان OPALE KENNEL امین شهنازی ۰۹۱۱۱۷۸۳۱۱۷ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان VISPERAD KENNEL سید محسن حسینی واعظ ۰۹۱۱۹۷۵۵۰۵۵ * پرورشی
گلستان GOLESTAN قاسم جوهری ۰۹۱۱۱۷۲۲۲۰۵ [email protected] پرورشی
گلستان PET HOME حمید جندقی ۰۹۱۱۲۸۰۲۱۱۸ Kiarajj [email protected] پرورشی
گلستان ARSHA KENNEL آرش تازیکه ۰۹۱۱۱۷۰۵۳۵۰ [email protected] پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ [email protected] پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ [email protected] پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ [email protected] پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
گیلان KHAZAR KENNEL CLUB محمدرضا باقی زاده ۰۹۱۱۳۴۲۸۱۶۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان
گیلان GILAN GSD KENNEL کیارش پور رسول ۰۹۱۱۸۳۸۸۰۲۸ [email protected] پرورشی
لرستان ARENA KENNEL محمد کمانکش ۰۹۹۰۰۹۹۵۲۰۷ [email protected] پرورشی/نگهداری
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

[email protected]

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ [email protected] پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ [email protected] پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ [email protected] پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ [email protected] پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ [email protected] پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ [email protected] *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ [email protected] پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ [email protected] پرورشی
مازندران TONEKABONGSD_  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ [email protected] پرورشی
مازندران  VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران  TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ [email protected] پرورشی
مازندران ARAGON_GSD_KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ [email protected] پرورشی
مازندران SEPKA KENNEL پیمان فردوس مکان ۰۹۳۷۵۱۲۷۰۸۲ [email protected] پرورشی
مازندران DOGLAND KENNEL پژمان موسی طالشی ۰۹۳۶۷۴۳۸۳۲۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
مازندران ROMAK KENNEL میثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی ۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲
۰۹۱۹۷۱۱۲۱۰۰
۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶
[email protected] پرورشی/تربیتی/تربیت مربیان/نگهداری
مازندران VIP IRAN KENNEL صابر روهنده ۰۹۳۸۲۷۶۱۹۳۶ * پرورشی
مازندران ILAY KENNEL اسماعیل ابراهیمی ۰۹۱۲۰۹۷۴۳۴۶ [email protected] پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
مرکزی UNIQUE_GSD KENNEL علیرضا ره کوی ۰۹۱۰۹۴۳۳۵۹۶ [email protected] پرورشی/تربیتی/نگهداری
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ [email protected] پرورشی

I

استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ [email protected] پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ [email protected] پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

[email protected]

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ [email protected] پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ [email protected] پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ [email protected] تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ [email protected] پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ [email protected] پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ [email protected] پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ [email protected] پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
[email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ [email protected] پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ [email protected] پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ [email protected] *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,[email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ [email protected] پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ [email protected] پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱ mailto:[email protected] پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ [email protected] پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ [email protected] پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ [email protected] پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ [email protected] پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL محمد نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ [email protected] پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
[email protected]
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ [email protected] *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ [email protected] پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ [email protected] پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ [email protected] پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://[email protected] *
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ [email protected] پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ [email protected] پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ [email protected] پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ [email protected] پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

[email protected]

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ [email protected] پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ [email protected] پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ [email protected] پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ [email protected] پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ [email protected] پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ [email protected] *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ [email protected] پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ [email protected] پرورشی
مازندران TONEKABON GSD  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ [email protected] پرورشی
مازندران VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ [email protected] پرورشی
مازندران ARAGON_GSD KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ [email protected] پرورشی
مازندران ROMAK KENNEL میثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی ۰۹۱۱۷۱۱۲۱۰۰
۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶
۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲
[email protected] پرورشی
مازندران LANTI_ KENNEL بهزاد سیفی
۰۹۳۶۶۱۴۶۲۱۸
*
پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی / تربیتی / نگهداری
یزد SEPINA KENNEL پریسا جراح ۰۹۱۳۴۵۴۷۴۳۱ [email protected] پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ [email protected] پرورشی
استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ [email protected] پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ [email protected] پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

[email protected]

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ [email protected] پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ [email protected] پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ [email protected] تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ [email protected]m پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ [email protected] پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ [email protected] پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ [email protected] پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
[email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ [email protected] پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ [email protected] پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ [email protected] *
خراسان رضوی BLACKSTAR KENNEL سید محسن قاضی
۰۹۱۵۵۵۷۵۷۴۷ [email protected]
پرورشی/تربیتی/نگهداری
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,[email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ [email protected] پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ [email protected] پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱

mailto:[email protected]

پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ [email protected] پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ [email protected] پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ [email protected] پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ [email protected] پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL محمد نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ [email protected] پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
[email protected]
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ [email protected] *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ [email protected] پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ [email protected] پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ [email protected] پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://[email protected] *
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ [email protected] پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ [email protected] پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ [email protected] پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ [email protected] پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
گیلان GILAN GSD KENNEL کیارش پور رسول ۰۹۱۱۸۳۸۸۰۲۸ [email protected] پرورشی
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

[email protected]

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ [email protected] پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ [email protected] پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ [email protected] پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ [email protected] پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ [email protected]om پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ [email protected] *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ [email protected] پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ [email protected] پرورشی
مازندران VONATILAPET  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ [email protected] پرورشی
مازندران
بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ [email protected] پرورشی
استاننام مرکزنام / نام خانوادگیتلفنسایت / ایمیلنوع فعالیت
آذربایجان شرقیBADASS KENNELعلی محمدپور اسلامی۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰[email protected]پرورشی/تربیتی
اصفهانJAVANI KENNELامیرحسین جوانی۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰*پرورشی/تربیتی
اصفهانATRO KENNELسعید نظری۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳[email protected]پرورشی/تربیتی
اصفهانNESFE JAHAN KENNELعلی کاظمی جروکانی۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰*پرورشی
اصفهانWORLD SHEPHERD KENNELهیوا شهرآبادیان۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹*پرورشی
اصفهانIRAN DOGS LAND KENNELسجاد باباشاهی۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱www.irandogsland.comپرورشی
البرزHIR K9کمیل فرج زاده۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲[email protected]پرورشی/تربیتی
البرزREBELLION KENNELامیر تیمور پور مسیحا۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸*پرورشی
البرزIRAN HERO KENNELمرتضی کی منش۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰www.herodogsclub.comپرورشی/تربیتی
البرزKERAYAN KENNELسید جواد سخی۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰[email protected]پرورشی
البرزSMART DOG KENNELفرشید شهبازی۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰*پرورشی/تربیتی
البرزBROTHERS KENNELسردار و سالار مظلومی۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳[email protected]پرورشی
البرزHOUSE OF ARIYA KENNELسعید غلامی۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶Houseofariya.comپرورشی
البرزVONKIANPISHEH KENNELعلیرضا کیان پیشه۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶[email protected]پرورشی
البرزMADAKTU KENNELجمشید نوری۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳[email protected]پرورشی
البرزMADAKTU-K9-CLUBجمشید نوری۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳[email protected]تربیتی
البرزDOG GUARD KENNELامیر نصیری دهقان۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰[email protected]پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرزATLAS DAM PARSIAN KENNELتانیا مهرآرا۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

[email protected]

پرورشی
تهرانSPAD KENNELمحمد سعیدا۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵[email protected]پرورشی/تربیتی
تهرانIRAN SHINY KENNELسید حسین رزمگیر۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹[email protected]پرورشی/تربیتی
تهرانSCHAFERHUNDEVEREIN IRANعلی اصغر نصیری۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴[email protected]X.DEپرورشی/تربیتی
تهرانREMOS KENNELمحمد حسام کلهر۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴[email protected]پرورشی/تربیتی
تهرانIRAN COCKER SPANIEL KENNELانوشه عدالتی شمس۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷[email protected]پرورشی
تهرانISTA KENNELسید مهدی طباطبایی۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰[email protected]پرورشی/تربیتی
تهرانSTAR REY KENNELسید امیرحسین مشهدی۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶*پرورشی
تهرانDIAMOND KENNELحمیدرضا حاجی یوسف۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴[email protected]پرورشی
تهرانATRRON KENNELعلیرضا خلخالی۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵[email protected]پرورشی/تربیتی
تهرانCLODY KENNELشایان ملکیان۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵[email protected]تربیتی
تهرانSPACO KENNELفرشاد آقائی ابری۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲[email protected]پرورشی/نگهداری
تهرانARIYA TEHRAN SHELTERکمیل شهامت دوست۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹[email protected]پناهگاه
تهرانARKA KENNELارکین فتح الله زاده۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳[email protected]پرورشی
تهرانBARFI KENNELعرفان درخشانی۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰[email protected]پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهرانHESAM_RAYAN_KENNELحسام محسنین مشیری۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰[email protected]پرورشی/تربیتی/مربیان
تهرانIRAN BLACK GSD KENNELاسماعیل مجاهد۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹[email protected]پرورشی
تهرانWOLFDOM KENNELمهدی خدامی۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲*پرورشی
تهرانEHSAN KENNELاحسان عبانژاد دولت آبادی۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳[email protected]پرورشی
تهرانIRAN GERMAN KENNELمحمد باهنر-یاسر سرائی نیا۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
[email protected]پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهرانSARAN KENNELسارا لطفی زنجانی۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶[email protected]پرورشی
تهرانPART KENNELرسول بخشعلی پور۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰[email protected]پرورشی
تهرانCHAMPIONS.IR.KENNELمحمود محمودی – حمید رحیمی۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶[email protected]پرورشی/نگهداری
تهرانVAHARKA KENNELغلامرضا جنانی۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷*پرورشی
چهارمحال بختیاریZAGROS KENNELمحمد جعفری۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹[email protected]پرورشی
خراسان رضویVONAMATIS KENNELمحمدعلی اشرافی طهرانی۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶[email protected]پرورشی/تربیتی
خراسان رضویCHICO KENNELمحمد رجائی۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷[email protected]پرورشی
خراسان رضویSORENA KENNELبابک میرزا پور۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷[email protected]*
خراسان رضویIRIS KENNELمحمد الهی۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲[email protected]پرورشی
خراسان رضویREX KENNELعلی اکبر صنعت نما۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹[email protected]پرورشی/تربیتی
خراسان رضویSEPKO KENNELدانیال توانا۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳[email protected]پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان شمالیTEAM RAVEN HAUS KENNELکمیل کیانی – ایمان فیوج زاده۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷KOMEIL,[email protected]پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستانAPADANA KENNELمصطفی عینی سورشچانی۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵[email protected]پرورشی
فارسVONSUREN KENNELایمان شریفی۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳[email protected]پرورشی
فارسVONSHIRAZ K-9بهمن بهمن پور۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷**
فارسVONEXCELLENT KENNELساسان رحیمی۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴*پرورشی
فارسMEHR KENNELمصطفی آرمان۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰[email protected]پرورشی/تربیتی
فارسSAG CENTER KENNELعلی حکیمیان۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳[email protected]پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارسSADRA KENNELسید منصور حسینی۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱mailto:[email protected]پرورشی/نگهداری
قزوینARSAS KENNELSفاطمه محمدی۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱WWW.Arsasks.irپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوینMEHRSAM KENNELحسین ورسه ای۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵[email protected]پرورشی
قزوینMEHRARA KENNELایمان نوروزی۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸[email protected]پرورشی/تربیتی
قزوینPONAK GERMAN KENNELمهدی تقی زاده۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹*پرورشی
قزوینKIA KENNELسعید کیائی پور۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷[email protected]پرورشی
قزوینRAZHIA KENNELمحمدرضا صالحی۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰*پرورشی
قزوینMELORINA KENNELنوید کاظمی۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶[email protected]پرورشی
قزوینAARON KENNELالهه پورنصرالله۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹*پرورشی
قزوینARTMIS KENNELمهدی رزاق زاده۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶*پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوینSUAKA KENNELمحمد نویسنده۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲[email protected]پرورشی/تربیتی
کرمانBAM KENNELمختار غلام پور۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴**
کرمانJIROFT KENNELابوذر روز خوش۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴**
کرمانASSOL KENNELرضا رضائی پور۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶*پرورشی
کرمانSIRJAN GUARD DOG KENNELغلامحسین شول۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸*پرورشی
کرمانKORRAN KENNELامین ستوده نیاکرانی۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲[email protected]پرورشی/تربیتی
کرمانMAYA KENNELفرهاد شهسواری پور۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲[email protected]پرورشی
کرمانBARDSIR GURD KENNELاسماعیل هجینی نژاد۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
[email protected]
پرورشی
کرمانDF.KENNELعلی ایران منش۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵[email protected]*
کرمانDATAMIS BOOTIA KENNELسید مصطفی لهسایی۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴**
کرمانPANIZ KENNELعلی ترابی۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸*پرورشی
کرمانVERKANA KENNELبهادر همت آبادی۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵[email protected]پرورشی
کرمانHIRAAD KENNELمحمد مهدی مجیدی۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹[email protected]پرورشی
کرمانCHARLIE PETS KENNELمیثم معمار زاده۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵*پرورشی
کرمانKERMAN KENNEL COMPANIANمهران سام زاده کرمانی۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶www.kermanpets.irپرورشی
کرمانKARMANIA KENNELمهران مهین بهزادی۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲*پرورشی
کرمانSALAR KENNELمهرداد خیز۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲*پرورشی
کرمانKENZO KENNELمرتضی فرشادمهر۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱*پرورشی
کرمانMAHAN KENNELاحسان وزیری۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴[email protected]پرورشی
کرمانKERMAN HUSKY KENNELمحمد حسین حبیبی راد۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳**
کرمانPARS KENNELامید قاضی زاده۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵*پرورشی
کرمانPASARGAD KENNELبهرام فرهاد۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲[email protected]پرورشی
کرمانKERMAN GSD KENNELمحمد حسن درخشان۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴*پرورشی
کرمانAMIN GP KENNELامین افلاطونیان۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸*پرورشی
کرمانPARSIAN KENNELابراهیم احمدزاده حشمتی۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴*پرورشی
کرمانVOMARSHA KENNELمحمد رضا فولادی۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰[email protected]پرورشی
کرمانSHOW LINE KARIMAN KENNELبهنام دارابی فر۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹*پرورشی
کرمانANISA KENNELمحمدرضا سالاری نژاد۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶http://Kerman-dogstore.blogfa.comپرورشی
کرمانRAFAEL KENNELمحسن زنگی آبادی۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶http://[email protected]*
گلستانGORGAN KENNELامیر احمدی۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰amirahmaditrainer.irپرورشی
گلستانJAVIDAN KENNELجواد اسکندریان۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶[email protected]پرورشی/تربیتی
گلستانTEAM HARVEY LAND KENNELمحمد محرابی نیا۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲[email protected]پرورشی
گیلانARSALAN PET KENNELهومن روزگار۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸*پرورشی
گیلانA.P. KENNELآرش یوسفیان۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳[email protected]پرورشی/تربیتی
گیلانIRAN GSD KENNELمازیار زارع۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱*پرورشی
گیلانNORTH KENNELبهادر شعبانی۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸*پرورشی
گیلانARIYA KENNELسید محمدرضا شرفی۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹*پرورشی
گیلانPET TOP KENNELحمید پور شعبان۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲[email protected]پرورشی
گیلانGILDANE KENNELمحسن محمد صالحی۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲[email protected]پرورشی
گیلانGIL PET KENNELعلی حسنعلی پور۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹[email protected]پرورشی
گیلانDOG SPECIAL KENNELفرخ عباسقلی زاده۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳*پرورشی
گیلانLAHIJ KENNELمیثم سلیمی۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰*پرورشی
گیلانGREEN GSD KENNELسید محسن سبز۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵*پرورشی
گیلانBLACK DIAMOND KENNELساسان گلی نیا۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴[email protected]پرورشی/تربیتی
گیلانGIL KENNELسعید نیک دوست۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲www.gilan kennel.irپرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندرانCASPIAN KENNELمهدی ابراهیمی۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

[email protected]

پرورشی
مازندرانPERSIA KENNELحسین علیزاده۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴**
مازندرانMAZAN KENNELایمان دشتی۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶[email protected]پرورشی
مازندرانMAZAND KENNELسینا یوسفی۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶[email protected]پرورشی
مازندرانBROTHERS KENNEL2محمد علی عباس زاده۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹*پرورشی/تربیتی
مازندرانGDC KENNELرامین عابدی۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵[email protected]پرورشی
مازندرانROCKY & DR.TRAINERسید کمال فلاحی۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰[email protected]پرورشی
مازندرانHYRCANIA KENNELجعفر آل رضا امیری۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندرانCASPIAN HUNTING DOG KENNELجابر یداللهی۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴[email protected]پرورشی
مازندرانHELMA KENNELسید صابر میرکاظمی مقدم۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱[email protected]*
مازندرانKHAZAR DOG KENNELبهادر غدیری۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳*پرورشی
مازندرانAMOL DOG KENNELسبحان هادی زاده۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹*پرورشی
مازندرانPARADISE LAND KENNELمحمد ملکیان۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵*پرورشی
مازندرانPERSIAN KENNELسپهر بهشتی۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶[email protected]پرورشی
مازندرانADRIAN KENNELجمال جهان میهن۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴[email protected]پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندرانBLACK PETZONE KENNELعزت الله رمضانی۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳[email protected]پرورشی
مازندرانTONEKABON GSD  KENNELمحمد رسول امیرزادی۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲[email protected]پرورشی
مازندرانVONATILAPET KENNELبلال حمیدی۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲*پرورشی
مازندرانTIROM KENNELسعید گلیجانی مقدم۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴[email protected]پرورشی
مازندرانARAGON_GSD KENNELحمید توکل۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲[email protected]پرورشی
مازندرانROMAK KENNELمیثم خلیلی/مصطفی خدادادی تیر کلائی/سلمان خدادادی تیر کلائی۰۹۱۹۶۶۳۸۵۲۲
۰۹۱۱۷۱۱۲۱۰۰
۰۹۱۱۷۱۱۶۰۳۶
[email protected]پرورشی/تربیتی
/تمرین مربیان/نگهداری
مرکزیVANDA KENNELسید میثم ابطحی۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲**
مرکزیDOG GUARD CLUB K-9علی حسنی۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷www.k9dogclub.irپرورشی/تربیتی
هرمزگانRAM KISH KENNELایمان خان محمدی۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲[email protected]پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگانADIOS KENNELمسعود مهدوی۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰*پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزدYAZD_KENNEL_UPعلی محمد معین الدین۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴*پرورشی / تربیتی / نگهداری
یزدSEPINA KENNELپریسا جراح۰۹۱۳۴۵۴۷۴۳۱[email protected]پرورشی
یزدARTAKAVA KENNELاحسان اقبال۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰[email protected]پرورشی
استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل نوع فعالیت
آذربایجان شرقی BADASS KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰ * پرورشی/تربیتی
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰ * پرورشی
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹ * پرورشی
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱ www.irandogsland.com پرورشی
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
البرز REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸ * پرورشی
البرز IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰ www.herodogsclub.com پرورشی/تربیتی
البرز KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰ [email protected] پرورشی
البرز SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰ * پرورشی/تربیتی
البرز BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳ [email protected] پرورشی
البرز HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵ ۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶ Houseofariya.com پرورشی
البرز VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶ [email protected] پرورشی
البرز MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected]om پرورشی
البرز MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳ [email protected] تربیتی
البرز DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
البرز ATLAS DAM PARSIAN KENNEL تانیا مهرآرا ۰۹۱۲۱۳۰۷۰۷۰

www.woofwoof.ir

[email protected]

پرورشی
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران IRAN COCKER SPANIEL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷ [email protected] پرورشی
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶ * پرورشی
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴ [email protected] پرورشی
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵ [email protected] پرورشی/تربیتی
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷ ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵ [email protected] تربیتی
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹ [email protected] پناهگاه
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳ [email protected] پرورشی
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰ [email protected]il.com پرورشی/تربیتی/مربیان
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹ [email protected] پرورشی
تهران WOLFDOM KENNEL مهدی خدامی ۰۹۱۲۱۳۹۳۲۱۲ * پرورشی
تهران EHSAN KENNEL احسان عبانژاد دولت آبادی ۰۹۱۲۰۴۵۹۴۱۳ [email protected] پرورشی
تهران IRAN GERMAN KENNEL محمد باهنر-یاسر سرائی نیا ۰۹۱۲۹۴۵۳۶۱۴
۰۹۱۲۶۴۰۸۰۰۷
[email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
تهران SARAN KENNEL سارا لطفی زنجانی ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۴۶ [email protected] پرورشی
تهران PART KENNEL رسول بخشعلی پور ۰۹۱۲۳۱۴۲۱۹۰ [email protected] پرورشی
تهران CHAMPIONS.IR.KENNEL محمود محمودی – حمید رحیمی ۰۹۱۲۳۸۵۲۱۴۶ [email protected] پرورشی/نگهداری
تهران VAHARKA KENNEL غلامرضا جنانی ۰۹۱۲۲۸۵۶۶۳۷ * پرورشی
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی VONAMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷ [email protected] *
خراسان رضوی IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲ [email protected] پرورشی
خراسان رضوی REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹ [email protected] پرورشی/تربیتی
خراسان رضوی SEPKO KENNEL دانیال توانا ۰۹۱۵۳۲۹۹۶۲۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
خراسان رضوی PET_GARDEN KENNEL
داریوش غلامی شیرازی
۰۹۱۵۵۰۴۱۸۳۸ [email protected]
پرورشی
خراسان شمالی TEAM RAVEN HAUS KENNEL کمیل کیانی – ایمان فیوج زاده ۰۹۹۲۱۸۸۶۹۸۲-۰۹۱۵۲۴۷۶۱۴۷ KOMEIL,[email protected] پرورشی/تربیتی/تمرین مربیان/نگهداری
خوزستان APADANA KENNEL مصطفی عینی سورشچانی ۰۹۱۳۲۸۷۹۳۷۵ [email protected] پرورشی
فارس VONSUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳ [email protected] پرورشی
فارس VONSHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷ * *
فارس VONEXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴ * پرورشی
فارس MEHR KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰ [email protected] پرورشی/تربیتی
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
فارس SADRA KENNEL سید منصور حسینی ۰۹۱۷۸۹۵۳۹۰۱

mailto:[email protected]

پرورشی/نگهداری
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱ WWW.Arsasks.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵ [email protected] پرورشی
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸ [email protected] پرورشی/تربیتی
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹ * پرورشی
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷ [email protected] پرورشی
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰ * پرورشی
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶ [email protected] پرورشی
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹ * پرورشی
قزوین ARTMIS KENNEL مهدی رزاق زاده ۰۹۱۹۶۹۴۱۸۵۶ * پرورشی/تربیتی/نگهداری
قزوین SUAKA KENNEL محمد نویسنده ۰۹۱۲۱۸۲۷۰۰۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴ * *
کرمان JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴ * *
کرمان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶ * پرورشی
کرمان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸ * پرورشی
کرمان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲ [email protected] پرورشی/تربیتی
کرمان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲ [email protected] پرورشی
کرمان BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
[email protected]
پرورشی
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵ [email protected] *
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴ * *
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸ * پرورشی
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵ [email protected] پرورشی
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹ [email protected] پرورشی
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ * پرورشی
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶ www.kermanpets.ir پرورشی
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ * پرورشی
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ * پرورشی
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ * پرورشی
کرمان MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳ * *
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵ * پرورشی
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲ [email protected] پرورشی
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴ * پرورشی
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸ * پرورشی
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴ * پرورشی
کرمان VOMARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰ [email protected] پرورشی
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹ * پرورشی
کرمان ANISA KENNEL محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶ http://Kerman-dogstore.blogfa.com پرورشی
کرمان RAFAEL KENNEL محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶ http://[email protected] *
گلستان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰ amirahmaditrainer.ir پرورشی
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶ [email protected] پرورشی/تربیتی
گلستان TEAM HARVEY LAND KENNEL محمد محرابی نیا ۰۹۳۰۱۷۳۰۱۷۲ [email protected] پرورشی
گیلان ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸ * پرورشی
گیلان A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱ * پرورشی
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸ * پرورشی
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹ * پرورشی
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲ [email protected] پرورشی
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲ [email protected] پرورشی
گیلان GIL PET KENNEL علی حسنعلی پور ۰۹۱۲۶۲۶۳۰۳۹ [email protected] پرورشی
گیلان DOG SPECIAL KENNEL فرخ عباسقلی زاده ۰۹۱۲۱۷۵۷۲۹۳ * پرورشی
گیلان LAHIJ KENNEL میثم سلیمی ۰۹۱۹۴۵۹۵۴۰۰ * پرورشی
گیلان GREEN GSD KENNEL سید محسن سبز ۰۹۱۱۲۴۸۴۰۰۵ * پرورشی
گیلان BLACK DIAMOND KENNEL ساسان گلی نیا ۰۹۱۱۶۰۷۵۳۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی
گیلان GIL KENNEL سعید نیک دوست ۰۹۱۱۹۴۱۰۵۱۲ www.gilan kennel.ir پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶

www.gsdkennel.ir

[email protected]

پرورشی
مازندران PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴ * *
مازندران MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶ [email protected] پرورشی
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶ [email protected] پرورشی
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹ * پرورشی/تربیتی
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵ [email protected] پرورشی
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰ [email protected] پرورشی
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷

www.GermanShepherdFarm.ir

hyrcania.kennel&gmail.com

پرورشی/تربیتی
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴ [email protected] پرورشی
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱ [email protected] *
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳ * پرورشی
مازندران AMOL DOG KENNEL سبحان هادی زاده ۰۹۱۱۹۲۲۴۵۰۹ * پرورشی
مازندران PARADISE LAND KENNEL محمد ملکیان ۰۹۳۸۶۹۵۲۳۹۵ * پرورشی
مازندران PERSIAN KENNEL سپهر بهشتی ۰۹۳۶۹۷۴۷۶۶۶ [email protected] پرورشی
مازندران ADRIAN KENNEL جمال جهان میهن ۰۹۱۲۴۹۳۲۰۹۴ [email protected] پرورشی/تربیتی/ تمرین مربیان/نگهداری/پناهگاه
مازندران BLACK PETZONE KENNEL عزت الله رمضانی ۰۹۳۳۲۴۳۰۹۳۳ [email protected] پرورشی
مازندران TONEKABON GSD  KENNEL محمد رسول امیرزادی ۰۹۳۰۵۴۰۶۱۱۲ [email protected] پرورشی
مازندران VONATILAPET KENNEL بلال حمیدی ۰۹۱۱۹۱۶۳۱۲۲ * پرورشی
مازندران TIROM KENNEL سعید گلیجانی مقدم ۰۹۱۲۲۷۲۷۹۲۴ [email protected] پرورشی
مازندران ARAGON_GSD KENNEL حمید توکل ۰۹۱۲۱۱۹۷۹۶۲ [email protected] پرورشی
مرکزی VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲ * *
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷ www.k9dogclub.ir پرورشی/تربیتی
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲ [email protected] پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
هرمزگان ADIOS KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ * پرورشی/تربیتی/مربیان/نگهداری
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴ * پرورشی
یزد SEPINA KENNEL پریسا جراح ۰۹۱۳۴۵۴۷۴۳۱ [email protected] پرورشی / تربیتی /نگهداری
یزد ARTAKAVA KENNEL احسان اقبال ۰۹۱۳۲۵۴۹۵۶۰ [email protected] پرورشی