موسسه بین المللی امور سگ ایران(IKC) با ثبت فامیلی برای مراکز پرورش و تربیت سگ ، اقدام به ارائه خدماتی به مالکین کنل های ثبت شده می نماید.

از مزایای ثبت کنل می تواند به: اخذ فامیلی توسط مالک، برخورداری از تخفیفات در شجره نامه های درخواستی، برخورداری از تخفیفات در دوره های آموزشی IKC و… اشاره نمود.

مراحل ثبت مرکز تربیت و پرورش سگ:

*  ارسال اسکن کارت ملی  مالک/مالکین

*  ارسال اسکن اجاره نامه یا سند مالکیت

* تکمیل فرم مربوطه و ارسال آن به تلگرام یا واتساپ دفتر IKC

* واریز مبلغ مربوطه به شماره حساب موسسه (به نام همراهان امور سگ حرفه ای ایرانیان: ۶۱۰۴۳۳۷۵۹۸۸۲۳۹۶۹) و ارسال فیش واریزی