شجره نامه چیست؟

شجره نامه برگه ای است که لوگوی فدراسیون جهانی سگ (FCI) را داشته باشد.
یکی از مراحل دریافت شجره نامه، تکمیل فرم های مربوط به شجره نامه همراه با امضا و تایید نسلی سگ توسط پرورش دهنده و مالک مولد نر(در صورتی که صاحبان مولدین دو نفر باشند) می باشد.

مراحل صدور شجره نامه:

* ارسال اصل مدارک اکسپورت به دفتر موسسه (در صورت دارا بودن این مدارک)

*  ارسال عکس سگ جهت تاییدیه نژادی آن و سایر مدارک از جمله تصویر شجره نامه غیر اکسپورت یا شناسنامه بهداشتی و …

* پر کردن فرم مربوطه برای دریافت شجره نامه  همراه با امضای مالک ، پرورش دهنده (مالک مولد ماده) و مالک مولد نر و ارسال آن

*  واریز مبلغ مربوطه به حساب موسسه و ارسال فیش آن به تلگرام یا واتساپ IKC

*  هزینه تغییر مالکیت یا تعویض اطلاعات هر شجره نامه بصورت نیم بها می باشد.

*  تایید اطلاعات ثبت شده در شجره نامه قبل از چاپ توسط مالک

*  پس از انجام مراحل فوق زمان چاپ و ارسال شجره نامه پس از تایید مالک ۷ روز کاری می باشد.

نمونه فرم ثبت سگ غیرژرمن:

نمونه فرم ثبت سگ نژاد ایرانی:

نمونه فرم ثبت سگ میکس یا دورگه: