سرکار خانم دکتر نفیسه طوسی ( مدرس دوره اصول نگهداری سگ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر نوید امینی ( مدرس موارد بهداشتی اصول نگهداری سگ)

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر شاهین مجلسی ( مدرس اصول تربیت سگ و اصلاح سوء رفتار سگ های بدرفتار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای محمد سعیدا ( مدرس دوره های متدهای مربیگری شامل: برنامه آموزش، گام های آموزش، سازماندهی آموزش و آماده سازی سگ برای تست)