لیست مربیان IKC که موفق به دریافت کارت مربیگری درجه ۳ شده اند به شرح ذیل می باشد(به ترتیب حروف الفبا):

۱- آقای مهدی توکلی پسند
۲- آقای محمد سعیدا
۳- آقای امید شیرعلی زهرایی
۴- خانم مریم صدیقیان
۵- آقای سید مهدی طباطبائی
۶- آقای سید محمدرضا میرمحمد صادق
۷- خانم منیر نقیب زاده شیرازی
۸- خانم شبنم وطن خواه