۱- حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای یوسف حسنی ———- نماینده حوزه ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده از حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

۲- سرکار خانم دکتر نرگس خرمی ———- نماینده سازمان دامپزشکی کشور

۳- جناب آقای مهندس یحیی رجبی ———- نماینده مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

۴- جناب آقای عبدالوهاب خرد ———- نماینده آموزشگاه سگ های جستجوگر نزاجا

۵- سرکار خانم مهندس شادی جناب ———- نماینده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

۶- جناب آقای مهندس طرزی مقدم ——— نماینده نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

۷- جناب آقای مهندس پژمان سرایی ———- نماینده نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور