دریافت شجره نامه در سراسر دنیا به تحقیق نیست، به اقرار است!

دریافت شجره نامه در سراسر دنیا به تحقیق نیست، به اقرار است!

دریافت شجره نامه در سراسر دنیا به تحقیق نیست، به اقرار است. این جمله به چه معناست؟؟؟ یعنی هرشخصی که بخواهد برای سگ خود شجره نامه دریافت کند، قبل از آن پرورش دهنده باید برای آن سگ فرم ثبت شجره…

 یکی از مراحل دریافت شجره نامه

یکی از مراحل دریافت شجره نامه

همراهان گرامی، پرورش دهندگان، مالکین سگها و علاقه مندان همانگونه که مکررا ابلاغ گردیده است یکی از مراحل دریافت شجره نامه، تکمیل فرم های مربوط به شجره نامه همراه با امضا و تایید نسلی سگ توسط پرورش دهنده و مالک…

 حضور IKC در مجامع بین المللی ازسال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸

حضور IKC در مجامع بین المللی ازسال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸

بانکوک تایلند،۲۰۱۰ نژادهای داخلی تایلند (مثل ریدج بک تایلندی و…) و نژادهای خارجی زیر نظر FCI و AKU( نماینده بخش آسیا و اقیانوسیه وقت به ریاست ژاپن) مانیل فیلیپین،۲۰۱۲ نشست و مسابقات نژادشناسی و تشخیص رفتاری بخش آسیا و اقیانوسیه…

 بررسی جایگاه سگ در ادبیات فارسی

بررسی جایگاه سگ در ادبیات فارسی

سگ در ادبیات فارسی در ادبـیات فـارسی، هـمچون‌ ادبیات‌ سایر زبان ها، شاعران و نویسندگان بـه دلایـل بسـیاری از جانوران و نمادپردازی بر اساس ویژگی های آنان کمک گرفته اند که ایـن امـر عـلاوه بر جذاب تر نمودن مطالـب برای…

 گامی دیگر در راه ثبت نژاد سگ ایرانی

گامی دیگر در راه ثبت نژاد سگ ایرانی

📣 گامی دیگر در راه ثبت نژاد سگ ایرانی به منزله سرمایه ژنتیکی کشور برداشته شد. کنل کلاب روسیه که سگ های ثبت شده آن بیشترین شباهت فنوتیپ و ریشه مشترک با سگ های ایرانی دارند، طی مذاکرات متعدد موافقت…

 اطلاعیه محرومیت از خدمات IKC

اطلاعیه محرومیت از خدمات IKC

به استناد صورت جلسه شماره ۱۳۹۹/۳۶۷ مورخ ۹۹/۱/۲۵ ، ایران کنل کلاب (IKC) به مخاطبین خود اطلاع میدهد که آقای مهدی عبادی گیلنده با توجه به شکایت های متعدد از نامبرده به IKC ، ایشان و کلیه کسانی که مستنداً…