شخصیت حیوانات خانگی

شخصیت حیوانات خانگی

محققان چندین نتیجه گیری کلی درمورد شخصیت حیوانات خانگی و صاحبانشان را تصویب کرده اند: صاحبان ماهی، شادترین افراد هستند. صاحبان سگ، سرخوش ترین افراد برای معاشرت هستند. صاحبان گربه، قابل اطمینان ترین و حساس ترین افراد هستند. صاحبان خزندگان…

 ثبت جهانی سگ ایرانی

ثبت جهانی سگ ایرانی

مفتخریم تا اولین هدیه سال ۱۳۹۶ را به دست اندکاران ارگانی و خصوصی سگهای کار اهدا کنیم. پس از گذشت بیش از یک قرن بالاخره بزرگترین گام در راستای سازماندهی بین‌المللی نژادهای ایرانی سگ برداشته شد. فرآیند ثبت جهانی سگ…