استان نام مرکز نام / نام خانوادگی تلفن سایت / ایمیل
البرز HIR K9 کمیل فرج زاده ۰۹۳۵۱۸۵۸۷۰۲
KOKOFA2000@YAHOO.COM
اصفهان JAVANI KENNEL امیرحسین جوانی ۰۹۱۳۶۵۴۰۴۰۰
*
اراک VANDA KENNEL سید میثم ابطحی ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۲
*
مرکزی DOG GUARD CLUB K-9 علی حسنی ۰۹۱۸۳۶۶۹۱۸۷
www.k9dogclub.ir
اصفهان ATRO KENNEL سعید نظری ۰۹۳۹۹۰۹۱۱۳۳
snazari@gmail.com
اصفهان NESFE JAHAN KENNEL علی کاظمی جروکانی ۰۹۱۳۱۶۷۰۶۷۰
*
اصفهان WORLD SHEPHERD KENNEL هیوا شهرآبادیان ۰۹۱۳۱۰۶۸۷۵۹
*
اصفهان IRAN DOGS LAND KENNEL سجاد باباشاهی ۰۹۳۰۸۷۱۵۰۰۱
www.irandogsland.com
بابلسر  VON CASPIAN KENNEL مهدی ابراهیمی ۰۹۳۰۱۸۴۸۱۲۶
www.gsdkennel.ir
INFO@GSDKENNEL.IR
 بردسیر  BARDSIR GURD KENNEL اسماعیل هجینی نژاد ۰۹۱۱۷۵۷۸۵۵۲
AFSHIN.H.N.2@GMAIL.COM
بم BAM KENNEL مختار غلام پور ۰۹۰۱۴۲۳۴۰۰۴
*
بندر انزلی ARSALAN PET KENNEL هومن روزگار ۰۹۱۱۹۸۲۸۴۰۸
*
بندر انزلی A.P. KENNEL آرش یوسفیان ۰۹۳۶۰۷۲۲۷۳۳
Arash-yousefian-h@yahoo.com
بندر انزلی IRAN GSD KENNEL مازیار زارع ۰۹۱۱۶۱۹۴۸۵۱
*
آذربایجان شرقی  BADASS  KENNEL علی محمدپور اسلامی ۰۹۳۷۰۰۳۲۱۰۰
ATROO@YAHOO.COM
تهران SPAD KENNEL محمد سعیدا ۰۹۱۹۶۰۷۴۳۳۵
M.saeeda95@yahoo.com
تهران IRAN SHINY KENNEL سید حسین رزمگیر ۰۹۱۲۱۲۰۲۱۸۹
SHINYPET.PETSHOP@GMAIL.COM
تهران SCHAFERHUNDEVEREIN IRAN علی اصغر نصیری ۰۹۳۶۵۹۲۲۸۷۴
ALINASSIRI@GMX.DE
تهران REMOS KENNEL محمد حسام کلهر ۰۹۱۲۳۴۰۵۰۶۴
HESAM-KALHOR@YAHOO.COM
تهران IRAN COCKER SPANIAL KENNEL انوشه عدالتی شمس ۰۹۱۲۷۱۶۹۹۲۷
anoosheshams@yahoo.com
تهران ISTA KENNEL سید مهدی طباطبایی ۰۹۱۲۱۰۹۶۳۶۰
mtaba.dogtraining@gmail.com
تهران STAR REY KENNEL سید امیرحسین مشهدی ۰۹۱۹۲۲۴۶۱۲۶
*
تهران DIAMOND KENNEL حمیدرضا حاجی یوسف ۰۹۱۲۲۰۴۷۸۲۴
ariayusefi561@gmail.com
تهران ATRRON KENNEL علیرضا خلخالی ۰۹۱۲۳۲۰۹۱۸۵
alireza.khalkhali@gmail.com
تهران CLODY KENNEL شایان ملکیان ۰۹۱۲۷۰۶۰۵۰۷
۰۹۱۲۱۹۱۱۰۱۵
shayan0063@gmail.com
تهران SPACO KENNEL فرشاد آقائی ابری ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۰۲
farshadabri@yahoo.com
تهران ARIYA TEHRAN SHELTER کمیل شهامت دوست ۰۹۱۲۲۰۲۹۵۳۹
farshadabri@yahoo.com
تهران ARKA KENNEL ارکین فتح الله زاده ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۸۳
Arkin.Fathollahzadeh@gmail.com
تهران BARFI KENNEL عرفان درخشانی ۰۹۱۹۷۰۷۳۸۰۰
erfanderakhshani@gmail.com
تهران HESAM_RAYAN_KENNEL حسام محسنین مشیری ۰۹۱۲۱۱۴۳۱۳۰
hesam.moshiri114@gmail.com
تهران IRAN BLACK GSD KENNEL اسماعیل مجاهد ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۵۹
esmaeilmojahed@gmail.com
طالقان REBELLION KENNEL امیر تیمور پور مسیحا ۰۹۰۱۵۱۹۳۴۸۸
*
جیرفت JIROFT KENNEL ابوذر روز خوش ۰۹۱۳۷۰۷۶۱۶۴
*
چهارمحال بختیاری ZAGROS KENNEL محمد جعفری ۰۹۳۹۸۸۱۴۰۹۹
SABALANGRAPHIC@GMAIL.COM
خراسان رضوی von AMATIS KENNEL محمدعلی اشرافی طهرانی ۰۹۱۵۱۲۳۱۱۷۶
ashrafiali24@gmail.com
خراسان رضوی CHICO KENNEL محمد رجائی ۰۹۱۵۱۵۱۶۰۳۷
RAJAIE.MOHAMAD1981@GMAIL.COM
خراسان رضوی SORENA KENNEL بابک میرزا پور ۰۹۱۵۵۰۰۶۲۴۷
BABAKMIRZAPOOR@YAHOO.COM
سیرجان ASSOL KENNEL رضا رضائی پور ۰۹۳۶۳۳۶۷۸۷۶
*
سیرجان SIRJAN GUARD DOG KENNEL غلامحسین شول ۰۹۱۳۹۴۵۵۳۳۸
*
شیراز VON SUREN KENNEL ایمان شریفی ۰۹۳۹۱۱۷۰۳۴۳
IMANSH318@YAHOO.COM
شیراز VON SHIRAZ K-9 بهمن بهمن پور ۰۹۰۱۴۶۰۶۶۶۷
*
شیراز VON EXCELLENT KENNEL ساسان رحیمی ۰۹۱۲۷۷۴۰۰۳۴
*
کرج IRAN HERO KENNEL مرتضی کی منش ۰۹۱۲۶۲۰۳۴۶۰
www.herodogsclub.com
کرج KERAYAN KENNEL سید جواد سخی ۰۹۱۲۳۰۸۸۰۵۰
Javadsakhi@yahoo.com
کرج SMART DOG KENNEL فرشید شهبازی ۰۹۱۲۲۲۰۳۲۴۰
*
کرج BROTHERS KENNEL سردار و سالار مظلومی ۰۹۳۵۴۲۶۶۸۷۳
belfie-sm@yahoo.com
کرج HOUSE OF ARIYA KENNEL سعید غلامی ۰۹۱۲۰۸۸۸۳۳۵
۰۹۱۲۳۰۹۵۶۰۶
Houseofariya.com
کرج VONKIANPISHEH KENNEL علیرضا کیان پیشه ۰۹۱۲۲۸۷۸۸۷۶
alikianpisheh@gmail.com
کرج MADAKTU KENNEL جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳
jam.nouri@yahoo.com
کرج MADAKTU-K9-CLUB جمشید نوری ۰۹۱۲۰۲۶۵۰۶۳
jam.nouri@yahoo.com
کرج DOG GUARD KENNEL امیر نصیری دهقان ۰۹۱۲۲۶۸۴۰۶۰
dogguard@gmail.com
یزد YAZD_KENNEL_UP علی محمد معین الدین ۰۹۱۳۵۲۷۰۸۰۴
*
هرمزگان RAM KISH KENNEL ایمان خان محمدی ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۵۲
ramkishkennel@gmail.com
کرمان DF.KENNEL علی ایران منش ۰۹۱۳۱۴۱۲۵۵۵
Df.kennelclub@gmail.com
کرمان DATAMIS BOOTIA KENNEL سید مصطفی لهسایی ۰۹۱۳۰۴۹۹۷۷۴
*
کرمان PANIZ KENNEL علی ترابی ۰۹۱۳۱۴۰۵۵۰۸
*
کرمان VERKANA KENNEL بهادر همت آبادی ۰۹۱۳۳۴۰۵۲۱۵
bahadorhemat@yahoo.com
کرمان HIRAAD KENNEL محمد مهدی مجیدی ۰۹۱۳۲۹۵۶۲۱۹
maserati.grand@yahoo.com
کرمان CHARLIE PETS KENNEL میثم معمار زاده ۰۹۱۳۳۴۲۹۴۳۵ *
کرمان KERMAN KENNEL COMPANIAN مهران سام زاده کرمانی ۰۹۱۳۳۸۷۴۶۷۶
www.kermanpets.ir
کرمان KARMANIA KENNEL مهران مهین بهزادی ۰۹۱۳۷۴۵۶۴۲۲ *
کرمان SALAR KENNEL مهرداد خیز ۰۹۱۳۱۹۹۹۰۹۲ *
کرمان KENZO KENNEL مرتضی فرشادمهر ۰۹۱۳۱۹۶۹۴۵۱ *
کرمان von MAHAN KENNEL احسان وزیری ۰۹۱۳۳۴۰۷۱۳۴
ehsanvaziri@yahoo.com
کرمان KERMAN HUSKY KENNEL محمد حسین حبیبی راد ۰۹۳۶۳۸۴۰۱۴۳
*
کرمان PARS KENNEL امید قاضی زاده ۰۹۱۳۷۵۵۵۵۹۵
*
کرمان PASARGAD KENNEL بهرام فرهاد ۰۳۴۳۲۲۶۵۸۵۲
BAHRAMFARHAD1@YAHOO.COM
کرمان KERMAN GSD KENNEL محمد حسن درخشان ۰۹۱۳۶۳۷۲۳۷۴
*
کرمان AMIN GP KENNEL امین افلاطونیان ۰۹۱۲۷۴۵۸۶۱۸
*
کرمان PARSIAN KENNEL ابراهیم احمدزاده حشمتی ۰۹۱۲۷۰۴۸۵۵۴
*
کرمان VOM ARSHA KENNEL محمد رضا فولادی ۰۹۳۶۵۵۳۵۲۰۰
REZA_FOOLADI89@YAHOO.COM
کرمان SHOW LINE KARIMAN KENNEL بهنام دارابی فر ۰۹۱۳۵۳۲۴۰۲۹
*
کرمان AnisA Kennel محمدرضا سالاری نژاد ۰۹۲۱۱۹۸۳۲۶۶
http://Kerman-dogstore.blogfa.com
کرمان Rafael Kennel محسن زنگی آبادی ۰۹۱۳۷۵۵۸۶۱۶
http://mohsenzangiabadi@gmail.com
هرمزگان Adios KENNEL مسعود مهدوی ۰۹۱۷۳۶۱۸۴۶۰ *
گرگان GORGAN KENNEL امیر احمدی ۰۹۳۷۵۶۰۶۸۰۰
 amirahmaditrainer.ir
گلستان JAVIDAN KENNEL جواد اسکندریان ۰۹۱۱۱۷۱۷۴۴۶
JAVIDAN.KENNELS@GMAIL.COM
گیلان NORTH KENNEL بهادر شعبانی ۰۹۰۱۴۰۸۱۲۸۸
*
گیلان ARIYA KENNEL سید محمدرضا شرفی ۰۹۳۰۴۴۵۷۳۷۹
*
گیلان PET TOP KENNEL حمید پور شعبان ۰۹۱۱۲۴۳۴۹۹۲
HAMID.POURSHABAN51@GMAIL.COM
گیلان GILDANE KENNEL محسن محمد صالحی ۰۹۱۱۳۳۷۷۵۱۲
GILDOGONLINE@GMAIL.COM
فارس MEHR  KENNEL مصطفی آرمان ۰۹۳۷۰۸۲۰۱۰۰
MOSTAFAARMAN065@gmail.com
فارس SAG CENTER KENNEL علی حکیمیان ۰۹۳۶۳۶۸۳۰۸۳
alihakimian89@gmail.com
قائمشهر MAZAN KENNEL ایمان دشتی ۰۹۳۵۵۴۵۱۳۰۶
Mazankennel@gmail.com
قزوین ARSAS KENNELS فاطمه محمدی ۰۹۱۹۳۸۴۲۱۹۱
WWW.Arsasks.ir
قزوین MEHRSAM KENNEL حسین ورسه ای ۰۹۱۲۶۸۲۸۷۳۵
H7431@YAHOO.COM
قزوین MEHRARA KENNEL ایمان نوروزی ۰۹۳۸۵۱۱۰۷۰۸
yashar-n1990@yahoo.com
قزوین PONAK GERMAN KENNEL مهدی تقی زاده ۰۹۱۹۴۸۸۸۰۵۹
*
قزوین KIA KENNEL سعید کیائی پور ۰۹۳۸۵۸۶۹۲۲۷
SAEED-KIYA24@YAHOO.COM
قزوین RAZHIA KENNEL محمدرضا صالحی ۰۹۱۹۶۰۵۱۴۰۰
*
قزوین MELORINA KENNEL نوید کاظمی ۰۹۱۹۲۸۱۱۱۴۶
admin@bichonfrise.ir
قزوین AARON KENNEL الهه پورنصرالله ۰۹۳۶۱۸۱۳۰۳۹
*
ساری PERSIA KENNEL حسین علیزاده ۰۹۱۱۱۲۴۵۱۰۴
*
سیرجان KORRAN KENNEL امین ستوده نیاکرانی ۰۹۱۳۳۴۵۵۷۹۲
Aminsotoodeh@yahoo.com
سیرجان MAYA KENNEL فرهاد شهسواری پور ۰۹۳۸۱۰۸۳۲۳۲
NDCO-AH@YAHOO.COM
مازندران MAZAND KENNEL سینا یوسفی ۰۹۱۱۸۲۳۷۹۵۶
ASEMANKHORSHID64@GMAIL.COM
مازندران BROTHERS KENNEL2 محمد علی عباس زاده ۰۹۳۳۲۲۶۲۰۰۹
*
مازندران GDC KENNEL رامین عابدی ۰۹۱۱۷۷۷۸۸۴۵
abediramin20@yahoo.com
مازندران ROCKY & DR.TRAINER سید کمال فلاحی ۰۹۱۱۶۷۷۰۴۶۰
dr.kamal.fallahi@gmail.com
مازندران HYRCANIA KENNEL جعفر آل رضا امیری ۰۹۳۵۸۶۲۶۲۳۷
www.GermanShepherdFarm.ir
hyrcania.kennel&gmail.com
مازندران CASPIAN HUNTING DOG KENNEL جابر یداللهی ۰۹۱۱۸۵۷۱۵۸۴
jaber.yadollahi66@gmail.com
مازندران HELMA KENNEL سید صابر میرکاظمی مقدم ۰۹۳۷۸۸۵۴۷۷۱
mirkazemi.kts@gmail.com
مازندران KHAZAR DOG KENNEL بهادر غدیری ۰۹۱۱۱۹۳۴۷۵۳
*
مشهد IRIS KENNEL محمد الهی ۰۹۱۵۱۰۴۱۲۷۲
Mohammad.elahi@hotmail.com
مشهد REX KENNEL علی اکبر صنعت نما ۰۹۱۲۲۹۶۵۰۰۹
ALISANATNAMA@YAHOO.COM