sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

قوانین داوری FCI

قوانین داوری:

قوانین نوشته شده در پاراگراف ۸ برای سازمان های ملی امور سگ FCI و دیگر شریک های قراردادی اجباری هستند. این قوانین برای سازمان های ملی امور سگ الزامی می باشند. از این پس سازمان های ملی امورسگ FCI به طور خلاصه FCI NO رمزگذاری می شوند .
افزایش این قوانین بستگی به سازمان های ملی FCI دارد و تحت هیچ شرایطی قوانین سازمان ها نباید با قوانین FCI مغایر داشته باشد .
قوانین تعیین داور، آموزش و مسابقات:
درخواست افرادی که میخواهند داور شوند باید طبق قوانین FCI NO بررسی شود. هر FCI NO مسئول برگزاری دوره های آموزشی مبتدی و همچنین مسئول فراهم کردن دوره های کافی و رضایت بخش برای شرکت کنندگان دوره داوری می باشد .
به منظور اینکه شرکت کنندگان دوره های داوری به عنوان داور بین المللی پذیرفته شوند، باید قوانین ذیل را رعایت نمایند:
۱. به سن قانونی رسیده باشند.
۲. زمانی که کاندیدها برای یک نژاد یا چند نژاد در دوره مربیگری شرکت می کنند، باید از قبل یک پرورش دهنده باشند یا به عنوان نمایشگاه دار سگ، حداقل به مدت ۵ سال فعالیت نموده باشند و یا حداقل به مدت ۵ سال مشارکت فعال در عرصه امور مربوط به سگ داشته باشد.
۳.شرکت کنندگان می بایست حداقل به مدت ۵ سال به عنوان ناظر رینگ و یا منشی فعالیت کرده باشند، به منظور اینکه آشنایی با قوانین و رویه کار داشته باشند .
۴. کاندیدها طبق ضوابط رسمی FCI باید امتحان بدهند و مدرک کتبی مبنی بر اینکه دانش کافی در رابطه با مسائل زیر دارند را دریافت نمایند:
– کالبدشکافی سگ ، تحرک و پویایی
– ژنتیک، سلامت و شخصیت
– دانش درباره استاندارهای نژادی
– نحوه رفتار ، قواعد و تکنیک های داوری
-قوانین ملی مسابقات و دیگر قوانین ملی
– قوانین FCI برای داوری
وقتی یک شرکت کننده با موفقیت این مراحل را طی میکند، سپس اجازه دارد که در دورهای پیشرفته و خاص تری شرکت نماید .
در اولین دوره، شرکت کننده یاد میگیرد چطور سگها را نگاه کند و این دوره باید توسط داوران باتجربه و متعهد به قوانین FCI NO برگزارشود .
۵.تمرینات عملی باید به گونه ای باشد که شرکت کننده دانش کافی و کاملی در رابطه با نژادها، تمامی قوانین و همچنین روند کار در رینگ را بدست بیاورد .
آموزش عملی باید بگونه ای باشد که دانش بدست آمده در آن، به امتحان نوشتاری متقاضی هم کمک کند. این مسئولیت FCI NO است که باید چنین فضایی را برای شرکت کنندگان فراهم کند .
۶. آموزشاتی که درباره نژادها به داور داده می شود باید یکی یکی تدریس شود ( نژاد به نژاد )
۷. آموزشات عملی باید تحت نظر سوپروایزرهای با تجربه FCI باشد .شرکت کنندگان در طول آموزش باید گزارشی در رابطه با سگهایی که داوری کرده اند، بنویسند و آن را به FCI NO که قراراست عملکرد دانش و رفتار آنها را بررسی کند، بفرستند .
بعد از اینکه مرحله آموزشات عملی تمام شود، شرکت کننده باید امتحان عملی بدهد .
۸. امتحان باید به دو صورت عملی و تئوری برگزار شود و شرکت کنندگان باید حداقل ۲ سگ را داوری کنند.
اینکه سگ از چه نژادی باشد اهمیتی ندارد. شرکت کننده باید یادداشتی از نقاط قوت، ضعف سگ و حرکت های سگ فراهم کند و همچنین باید به رفاه و سلامت سگ هم توجه نماید. سپس نکات نوشته شده توسط امتحان گیرنده بررسی خواهد شد .
شرکت کنندگان باید قوانین FCI NO را بررسی کنند، درصورتی که FCI O قوانین خاصی در رابطه با امتحان ندارد، شرکت کننده باید مراحل ذیل را بگذراند :
شرک کننده باید به کمیته برگزارکننده امتحان ثابت کند که
۸.۱ استاندادها را میداند و از نحوه استفاده از آنها هم آگاهی دارد .
۸.۲ نکات، خطاها و نحوه انجام و پرهیز از آنها را میداند .
۸.۳ میداند که چطور از داوری هایش یادداشت برداری کند.
۸.۴ تاریخ نژادی را می داند .
۸.۵ شخصیت، نحوه کار و سلامت و مشکلات نژادی را میداند .
۸.۶ در رابطه با جمعیت نژاد سگ ها در کشور خودش و کشور های دیگر اطلاعات دارد.
۸.۷ در نژادهایی که در آنها تخصص یافته است، تفاوت های موجود در آن نژادها را می داند.

۹. بعد از اینکه شرکت کننده در این مرحله قبول شد، قبل از اینکه برای داوری در CACIB پذیرفته شود، باید حدود دو سال نژاد / نژادهایی را داوری کند که با آنها مرحله امتحان را پاس کرده است .
۱۰.یک داور یا متقاضی داوری که به مدت بیشتر از ۳ سال در کشوری که اقامت قانونی دارد زندگی نکند و در کشور دیگری زندگی کند، باید آموزشات تکمیلی خود را در کشوری که درحال حاضر اقامت دارد بگذراند.
۱۱. اگرشرکت کننده در بیش از یک کشور اقامت دارد او باید تصمیم بگیرد که کدام قوانین FCI NO را رعایت میکند و فدراسیون FCI باید از تصمیم او مطلع باشد و اگر متقاضی داوری تصمیم دارد آموزشات تکمیلی خود را در رابطه با یک نژاد خاص ،همه نژادها و…ادامه دهد، باید طبق قوانین FCI NO آن کشوری باشد که آموزشات اولیه را براساس آن پاس کرده است .
۱۲. اگر یک نژاد جدیدتوسط FCI شناسایی شود، گروه داوران همه نژادی FCI باید به متقاضی اجازه داوری آن نژاد را بدهند، البته درصورتی که متقاضی برای داوری آن نژاد هم صلاحیت داشته باشد .
۱۳.هرFCI NO به منظور به روز رسانی اطلاعات درباره داوران، مسئول این است که شرکت کنندگانی را که با موفقیت مراحل داوری را پاس کرده اند، در لیست داوران FCI قراردهد. در لیست باید به طور واضح مشخص باشد که داور برای چه نژادی حکم داوری دریافت نموده است.
تعریف داور
یک داورنژادشناس FCI فری است که طبق قوانین FCI NO کشورش، حکم داوری برای یک نژاد یا چند نژاد را دریافت کرده است .
یک داور شوی FCI NO میتواند :
۱. یک داور نژادشناس باشد.
۲. یک داور گروهی باشد.
۳. داور بین المللی برای همه نژادها باشد .
۴. داور ملی برای همه نژادها باشد .
هر FCI NO باید اطلاعات لازم را در اختیار FCI قراردهد، درخصوص اینکه داورش اجازه دارد داوری کند در بیرون ازکشوری که اقامت دارد .

چطور برای نژادهای بیشتری داور شویم؟
اگر داوری برای یک نژاد یا چند نژاد بیشتر پذیرفته شده است و همچنان مشتاق به داوری برای نژادهای دیگری است، باید درنظر داشته باشد که مراحل قبل باید در رابطه با نژاد انتخاب شده، دوره های عملی و تئوری بگذراند و امتحان عملی و تئوری بدهد .
درصورتی که در زمان امتحان عملی فراهم کردن سگ از نژاد انتخاب شده ممکن نباشد، میتواند قوانین را رعایت کند و با سگی از نژاد دیگر امتحان دهد، البته به شرط آنکه داور، داور باتجربه ای باشد .

چطور داور گروهی شویم ؟

یک داور گروهی FCI NO فردی است که طبق قوانین FCI NO برای داوری درسطح گروهی ، یک یا گروه های بیشتر پذیرفته شده است . آموزشات گروه داوری باید حداقل یک سال طول بکشد برای هر ۵ گروه اولی که فرد متقاضی درخواست دارد.
قبل از اینکه متقاضی درخواست داوری برای گروه های بیشتری را کند ، FCI NO باید نحوه داوری اورا ارزیابی کند و FCI NO میتواند تصمیم بگیرد که آیا فرد فقط داوری یک گروه را انجام دهد یا میتواند برای همه نژادها داوری کند.
گروه های کلیدی FCI NO گروه های ۱.۲.۳و ۹ هستند .
۱. داور زمانی میتواند درخواست داوری برای گروه اول خود را بدهد که حداقل به مدت ۴ سال و حداقل برای ۳ نژاد از آن گروه داور بوده باشد. درطول این زمان او باید حداقل ۵ بار نژادی را که برای داوری آن پذیرفته شده است، داوری کرده باشد. به صورت متناوب او باید ۳ سال بعد از تصویب اولین نژادش صبرکند تا بتواند برای داوری در گروه اول آموزش ببیند .
۲. وقتی متقاضی درحال آموزش در گروه اول است، تا اتمام آن نمیتواند برای آموزش در گروه دوم اقدام کند و آموزشات باید گروه به گروه تکمیل شود .
۳. شرکت کنندگان در پنج گروه اول باید این موضوع را در نظر بگیرند که در یک زمان نمیتوانند در بیش از یک گروه آموزش ببینند .
۴. بعد از اینکه شرکت کننده در پنجمین گروه آموزش خود را به پایان رساند میتواند در یک زمان مشابه برای بیش از دو گروه آموزش ببیند .
۵. آموزش در گروه اول حداقل به مدت ۲ سال طول خواهد کشید اما گروه های بعدی در حدود یک سال طول خواهد کشید .
۶. ارزیابی شرکت کننده به دو صورت تئوری و عملی برای گروهی از نژادها و یا یک گروه از یک نژاد خواهد بود و شرکت کننده باید نمره ای را دریافت کند که از انتظارات FCI NO می باشد .
۷. بعد از اینکه شرکت کننده در ۵ گروه اول خود پذیرفته شد، میتواند درخواست کتبی و رسمی به FCI NO کشور خودش بدهد برای اینکه داور همه نژادی یا داور گروه های بیشتری شود .
۸. زمانی که شرکت کننده درحال آموزش دیدن در یک گروه یا گروه های بیشتری است ، او اجازه دارد برای نژادهایی که آموزش دیده است، کمک داوری کند.

 

منبع:

http://fci.be/en/Show-Judges-44.html

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *