sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

مراکز پرورش و تربیت سگ

همه اعضا باید درخواست ثبت کنل خود را برای دبیرخانه رسمی FCI ارسال کنند.
موسسه امور سگ هر کشور مجاز است برای ثبت انحصاری کنل های آن کشور درخواست دهد. این امر برای پرورش دهندگانی قابل انجام است که اقامت قانونی در یک کشور داشته باشند.
FCI نام کنل ثبت شده را به رسمیت می شناسد. هر پرورش دهنده رسما مسئول رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی در همه امور مربوط به پرورش و ثبت سگ در دفتر ثبت می باشد .
اعضا و شرکای قراردادی نام کنل های ثبت شده را به رسمیت می شناسند .
FCI مسئول نظارت دقیق ثبت نام بین المللی است تا از هرگونه استفاده دوگانه از یک اسم جلوگیری شود. این امر ممکن است باعث ایجاد اختلال در کار کنل هایی که اسم مشابه دارند، نشود.

مقررات زیر برای اعطای نام و ثبت نام کنل باید رعایت شود :

در زمان جفت گیری پرورش دهنده توله ، مالک سگ ماده خواهد بود .
زمانی که یک سگ ماده باردار فروخته می شود باید اجازه کتبی از او گرفته شود تا بتوان اسم کنل خریدار را برای توله در نظر گرفت .
زمانی که اسم فامیلی سگ و اسم کنل به صورت رسمی ثبت شده باشد ، نمیتواند به دلخواه تغییر کند.
یک موسسه ملی میتواند اسم کنل ملی ثبت شده را روی شجره نامه سگ بیاورد، البته نژاد آن سگ باید توسط FCI یا موسسه ملی آن کشور ثبت شده باشد .
یک پرورش دهنده باید برای تمام نژادهایی که در یک کنل پرورش می دهد یک نام کنل ثبت کند .
زمانی که یک نام کنل برای فردی ثبت می شود ، آن نام کاملا دارای اعتبار می باشد، مگر اینکه آن کنل متوقف شود و دست از فعالیت بردارد و این مسئله را به طور رسمی اعلام کند.
به عنوان یک قانون کلی ، زمانی استفاده از نام یک کنل متوقف می شود که فرد مالک فوت کند.
موسسه ملی امور سگ میتواند مجددا نام و نام خانوادگی را به یک پرورش دهنده جدید بدهد، البته درصورتی که تمام مراحل قانونی برای اعطای جانشینی انجام شود .
مالک کنلی که فوت شده، میتواند همسر آن فرد ، فرزندان یا خویشاوندان باشد اما فرد مذکور باید حداقل ۱۸ سال داشته باشد .
اسم مالک فوت شده میتواند روی فعالیت های پرورشی باقی بماند .
باشگاهی که مالکین آن دو یا چند نفر هستند برای ثبت کنل خود باید درخواست دهند و تمامی قوانین ذکرشده را رعایت نمایند.
FCI باید از هرگونه تغییری در ترکیب باشگاه ها مطلع شود و سایر مسائل باید توسط مقررات مربوط به موسسات ملی اداره و نظارت شود .
اگر پرورش دهنده قصد مهاجرت و انتقال کنل به کشور دیگری را داشته باشد، کشور مقصد باید یک عضو و یا شریک قراردادی FCI را دارا باشد و به منظور انجام صحیح این انتقال پرورش دهنده باید پیش از مهاجرت آن را اعلام کند.
استفاده از نام یک کنل بر پایه توافق بین موسسه امور سگ ملی و پرورش دهنده خواهد بود .
اگر پرورش دهنده ای قرارداد ثبت کنل خود را فسق کند، میتواند با توافق و انجام اقدامات لازم آن را به فرد دیگری واگذار کند.دراین صورت میتوان کنل را به مالک جدید منتقل کرد، البته درصورتی که آن فرد استانداردهای مورد نظر را دارا باشد .
اگر شکایتی از یک پرورش دهنده ملی به اثبات برسد ، آن کنل تا زمانی که تاییدیه های لازم را دریافت نکند اجازه استفاده از نام کنل را ندارد.
کنل های ثبت FCI نسبت به کنل های ثبت شده در موسسه ملی ارجحیت دارند .
اگر اسم یک کنل ثبت شده در موسسه ملی امور سگ شباهت به اسم یک کنل ثبت شده در FCI را داشته باشد و همچنین این تشابه اسمی باعث اختلال در کار شود ،کنل ثبت شده در موسسه ملی باید تغییر نام دهد.

 

منبع:

http://fci.be/en/Breeding-42.html

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *