استاندارد های نژاد محبوب قفقازی ، چیست ؟

استاندارد های نژاد محبوب قفقازی ، چیست ؟

سرزمین مادری سگ گله ی قفقازی ۴)۱۱۰۲/۳/۲   استاندارد های  ۳۲۸ FCI طبقه بندی FCI  گروه ۲ : سگ های پینچر و آشنا در موسولین –   بخش ۲-۲ مولوسین تیپ کوهستانی تاریخچه سگ سگ گله قفقازی به سگ های منطقه قفقاز…

 هر نژاد ثبت شده در فدراسیون دارای استاندارد های خاص خویش است

هر نژاد ثبت شده در فدراسیون دارای استاندارد های خاص خویش است

نژاد سگ : «امریکن آکیتا»   خاستگاه : ژاپن پیشرفت (ارتقا) : آمریکا زمان انتشار نسخه رسمی استاندارد : ۰۶.۰۱.۲۰۱۵ کاربرد: سگ اجتماعی ، گله ، جنگجو با حیوانات وحشی کلاس FCI : گروه ۵         اشپیتز و گونه های اولیه…

باکسر

باکسر ( Boxer ) استاندارد باکسر کشور منشاء نژاد : آلمان شماره استاندارد FCI : صد و چهل و چهار ، ۱۴۴ نوع بهره برداری : سگ همدم ،محافظ،نگهبان و کار دسته بندی FCI : گروه ۲ نژادهای پینچر، اشنازرو مولوسوئید – بخش…

روتوایلر

روتوایلر استاندارد روتوایلر : کشور منشاء : آلمان شماره استاندارد FCI : صد و چهل و هفت ، ۱۴۷ طبقه بندی FCI : گروه دوم ، بخش دوم ، سگهای ماستیف و مولوسوئید شکل. روتوایلر یکی از بهترین نژادهای سگهای…