حضور هر ساله ی این مرکز در مجامع بین المللی سازمان جهانی امور سگ ( FCI ) و سایر سازمان ها سبب شد تا در سال 1393 موفق به اخذ نمایندگی ایران در بخش آسیا و اقیانوسیه شده و پس از آن ، در آگوست 2014 نیز با اخذ نمایندگی Working Dog تصمیم گرفت در مرکز پرورشی خود به صورت تخصصی و تک نژادی در زمینه ی سگ های ژرمن ادامه ی فعالیت داده و این امر سبب شد تا مجوز رسمی GERMAN SHEPHERD DOG OF IRAN را نیز بگیرد .

همکاران

Insert Image

logo two
logo three

Insert Image