سوپرایزی دیگر از IKC

توجه توجه 📣📣 🎉سوپرایزی دیگر از IKC : جهت افزایش استاندارهای تربیتی کشور، برای اولین بار حضور همزمان دو کارشناس طراز اول جهان از اروپا در روزهای آتی همچون دو بال با اجرای کلاس ها ، ورگ شاپ ها و…

اعلام مفقودی

📝 اطلاعیه ۳۲۸ به اطلاع کلیه عزیزان می رساند کارت عضویت آقای مهدی مشتاقیان به شماره IKC 00000179 مفقود شده است. از یابنده تقاضا می گردد کارت را به دفتر موسسه بین المللی امور سگ ایران (IKC) تحویل نماید.

هجدهمین کنل استاندارد ایران در FCI ثبت جهانی شد

???افتخاری دیگر هجدهمین کنل استاندارد ایران در FCI ثبت جهانی شد. امیداست دیگر کنل داران محترم ضمن رعایت قوانین و استانداردها شرایط لازم را جهت ثبت جهانی پیدا کنند . موسسه بین المللی امور سگ ایران (IKC) آمادگی خود راجهت…

هفدهمین کنل استاندارد ایران در FCI ثبت جهانی شد

???افتخاری دیگر هفدهمین کنل استاندارد ایران در FCI ثبت جهانی شد. امیداست دیگر کنل داران محترم ضمن رعایت قوانین و استانداردها شرایط لازم را جهت ثبت جهانی پیدا کنند . موسسه بین المللی امور سگ ایران (IKC) آمادگی خود راجهت…