پانزدهمین کنل استاندارد ایران در FCI

🎉🎊🎈افتخاری دیگر پانزدهمین کنل استاندارد ایران در FCI ثبت جهانی شد. امیداست دیگر کنل داران محترم ضمن رعایت قوانین و استانداردها شرایط لازم را جهت ثبت جهانی پیدا کنند . موسسه بین المللی امور سگ ایران (IKC) آمادگی خود راجهت…

چهاردهمین کنل استاندارد ایران در FCI

🎉🎊🎈افتخاری دیگر چهاردهمین کنل استاندارد ایران در FCI ثبت جهانی شد. امیداست دیگر کنل داران محترم ضمن رعایت قوانین و استانداردها شرایط لازم را جهت ثبت جهانی پیدا کنند . موسسه بین المللی امور سگ ایران (IKC) آمادگی خود راجهت…

بیمه سگ توسط کارگزاری آراد

📝  اطلاعیه ۳۱۹ همراهان ، علاقه مندان و استفاده کنندگان محترم از سگ ها در راستای افزایش بکارگیری سگهای کاری و خدماتی، با تلاش و پیگیری های مستمر کارگزاری بیمه آراد این امر مهم در جهت بیمه سگها نائل گردیده…

بیمه سگ توسط کارگزاری آراد

📝  اطلاعیه ۳۱۹ همراهان ، علاقه مندان و استفاده کنندگان محترم از سگ ها در راستای افزایش بکارگیری سگهای کاری و خدماتی، با تلاش و پیگیری های مستمر کارگزاری بیمه آراد این امر مهم در جهت بیمه سگها نائل گردیده…