حذف خانم Clara Inés PULIDO REYES (CO14) به طور قطعی به عنوان داور بین المللی

📝 اطلاعیه ۲۷۸ کنل کلاب کلمبیا Asociación Club Canino Colombiano (ACCC) به اعضای FCI اطلاع میدهد که که خانم Clara Inés PULIDO REYES (CO14) به طور قطعی به عنوان داور بین المللی از تاریخ ۵/۰۶/۲۰۲۱ حذف شده است.

حذف آقای Elias ANDREOU به طور قطعی و غیرقابل بازگشت به عنوان عضو CKC

📝 اطلاعیه ۲۷۷ قبرس کنل کلاب (CKC) به اعضای FCI اطلاع میدهد که : آقای Elias ANDREOU به طور قطعی و غیرقابل بازگشت به عنوان عضو CKC و پرورش دهنده از تاریخ ۹/۱۲/۲۰۱۹ حذف شده است و وی در مسابقات…

تعلیق آقای Demetris CHRISTODOULOU به عنوان داور بین المللی CKC

📝 اطلاعیه ۲۶۹ با استناد به بخشنامه ۸۷/۲۰۱۸ مورخ ۳/۱۲/ قبرس کنل کلاب به اعضا FCI اطلاع می دهد که تعلیق آقای Demetris CHRISTODOULOU به عنوان داور بین المللی CKC از تاریخ ۱۴/۰۵/۲۰۲۱ لغو گردیده است. همچنین راهنمای داوران FCI…

اشتباه در کدهای شجره نامه های صادره ار کنل کلاب اندونزی درسال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

📝 اطلاعیه ۲۵۹ کلاب اندونزی به اعضای FCI اطلاع میدهد که سگهایی که در دفتر مطالعه INA ثبت شده اند (در سال ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰) شماره کد میکروچیپ داده شده (۶۲۰- به جای ۳۶۰) اشتباه نوشته شده است و برخی…

تعلیق خانم Yuliana ANTONENKO’s به عنوان پرورش دهنده، با کنل ثبت شده به نام YULIANT توسط کنل کلاب اکراین

📝اطلاعیه ۲۲۳ با ارجاع به بخشنامه ۳۵/۲۰۲۰ در تاریخ ۱۰/۰۸/۲۰۲۰ ، کنل کلاب اکراین Ukrainian Kennel Union به FCI و اعضای آن اطلاع می دهد که تعلیق خانم Yuliana ANTONENKO’s به عنوان پرورش دهنده، با کنل ثبت شده به نام…

حذف کنل بین المللی KURZROYALHUNT (VOM از FCI

📝اطلاعیه ۲۱۰ کنل کلاب بلغارستان (BRFC) به اعضای FCI اطلاع می دهد که آقای Daniel DIMITROV به طور قطعی به عنوان عضو BRFC ، پرورش دهنده و داور مسابقات بین المللی از ۱/۱۱/۲۰۲۰ حذف شده است. علاوه بر این ،…