تعلیق خانم Mariia Gvozdieva به عنوان عضو UKU توسط کنل کلاب اکراین

📝اطلاعیه ۲۰۲ کنل کلاب اوکراین UKU به اعضای FCI اطلاع می دهد که خانم Mariia Gvozdieva به عنوان عضو UKU ، پرورش دهنده وبرگزارکننده مسابقات بین المللی و داوری از تاریخ ۱۵/۰۹/۲۰۲۰ تا اطلاع بعدی تعلیق شده است. در نتیجه…

تعلیق خانم Inna Smirnova مالک کنل DOMA SMIRNOVIH و خانم Larysa Kirieva مالک کنل MARGET STARS به عنوان اعضای UKU توسط کنل کلاب اکراین

📝اطلاعیه ۲۰۱ کنل کلاب اکراین (UKU) به اعضای FCI اطلاع می دهد که خانم Inna Smirnova مالک کنل DOMA SMIRNOVIH و خانم Larysa Kirieva مالک کنل MARGET STARS به عنوان اعضای UKU ، پرورش دهنده و برگزارکنندگان مسابقات بین المللی…

به رسمیت نشناختن Cyprus Epagneul Breton Club و Cyprus Kurzhaar Club توسط کنل کلاب قبرس(CKC)

📝اطلاعیه ۱۹۴ کنل کلاب قبرس (CKC) به اعضای FCI اطلاع می دهد که دیگر هرگز Cyprus Kurzhaar Club و Cyprus Epagneul Breton Club را به رسمیت نمیشناسد . در نتیجه، • هر رویدادی (مسابقات و …) یا نتایج رویدادهایی که…

تعلیق شدن خانم Yuliana Antonenko از کنل کلاب اکراین

طلاعیه ۱۸۹ کنل کلاب اکراین (UKU) به اعضای FCI اطلاع میدهد که خانم Yuliana Antonenko به عنوان پرورش دهنده به مدت یک سال از تاریخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۶ تا ۲۰۲۱/۰۳/۰۵ به حالت تعلیق در آمده است . نام کنل ثبت شده ایشان…

تغییر آدرس دفتر IKC

اطلاعیه شماره ۱۶۵ تغییر شماره واحد دفتر IKC از E151 به ۴۴۸ و اطلاع رسانی جهانی توسط FCI آدرس و شماره تلفن دفتر جدید IKC به شرح ذیل اعلام می گردد: قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای، روبه روی هتل…