برکناری داور بین المللی آقای Daniel Thibaut

📝اطلاعیه ۲۰۹ کنل کلاب بلژیک Société Royale Saint-Hubert (SRSH) به اعضای FCI اطلاع میدهد که آقای Daniel Thibaut از تاریخ ۳/۱۱/۲۰۲۰ به عنوان داور بین المللی FCI کنارگذاشته شده است . براساس آن لیست داوران FCI توسط SRSHبه روز رسانی…

دریافت برگه ثبتی توله های حاصل از مولدین هم خون همه نژادها به جز ژرمن

📝اطلاعیه ۲۰۶ پیرو اطلاعیه ۲۰۰ ،به منظور افزایش و به روز رسانی استانداردهای تعیین شده از طرف فدراسیون جهانی سگ( FCI )، به اطلاع می رساند که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ،توله های حاصل از مولدین هم خون همه نژادها به…

تعلیق خانم Mariia Gvozdieva به عنوان عضو UKU توسط کنل کلاب اکراین

📝اطلاعیه ۲۰۲ کنل کلاب اوکراین UKU به اعضای FCI اطلاع می دهد که خانم Mariia Gvozdieva به عنوان عضو UKU ، پرورش دهنده وبرگزارکننده مسابقات بین المللی و داوری از تاریخ ۱۵/۰۹/۲۰۲۰ تا اطلاع بعدی تعلیق شده است. در نتیجه…

تعلیق خانم Inna Smirnova مالک کنل DOMA SMIRNOVIH و خانم Larysa Kirieva مالک کنل MARGET STARS به عنوان اعضای UKU توسط کنل کلاب اکراین

📝اطلاعیه ۲۰۱ کنل کلاب اکراین (UKU) به اعضای FCI اطلاع می دهد که خانم Inna Smirnova مالک کنل DOMA SMIRNOVIH و خانم Larysa Kirieva مالک کنل MARGET STARS به عنوان اعضای UKU ، پرورش دهنده و برگزارکنندگان مسابقات بین المللی…

به رسمیت نشناختن Cyprus Epagneul Breton Club و Cyprus Kurzhaar Club توسط کنل کلاب قبرس(CKC)

📝اطلاعیه ۱۹۴ کنل کلاب قبرس (CKC) به اعضای FCI اطلاع می دهد که دیگر هرگز Cyprus Kurzhaar Club و Cyprus Epagneul Breton Club را به رسمیت نمیشناسد . در نتیجه، • هر رویدادی (مسابقات و …) یا نتایج رویدادهایی که…

تعلیق شدن خانم Yuliana Antonenko از کنل کلاب اکراین

طلاعیه ۱۸۹ کنل کلاب اکراین (UKU) به اعضای FCI اطلاع میدهد که خانم Yuliana Antonenko به عنوان پرورش دهنده به مدت یک سال از تاریخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۶ تا ۲۰۲۱/۰۳/۰۵ به حالت تعلیق در آمده است . نام کنل ثبت شده ایشان…