تعلیق آقای Demetris CHRISTODOULOU به عنوان داور بین المللی CKC

? اطلاعیه ۲۶۹ با استناد به بخشنامه ۸۷/۲۰۱۸ مورخ ۳/۱۲/ قبرس کنل کلاب به اعضا FCI اطلاع می دهد که تعلیق آقای Demetris CHRISTODOULOU به عنوان داور بین المللی CKC از تاریخ ۱۴/۰۵/۲۰۲۱ لغو گردیده است. همچنین راهنمای داوران FCI…

اشتباه در کدهای شجره نامه های صادره ار کنل کلاب اندونزی درسال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

? اطلاعیه ۲۵۹ کلاب اندونزی به اعضای FCI اطلاع میدهد که سگهایی که در دفتر مطالعه INA ثبت شده اند (در سال ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰) شماره کد میکروچیپ داده شده (۶۲۰- به جای ۳۶۰) اشتباه نوشته شده است و برخی…

تعلیق خانم Yuliana ANTONENKO’s به عنوان پرورش دهنده، با کنل ثبت شده به نام YULIANT توسط کنل کلاب اکراین

?اطلاعیه ۲۲۳ با ارجاع به بخشنامه ۳۵/۲۰۲۰ در تاریخ ۱۰/۰۸/۲۰۲۰ ، کنل کلاب اکراین Ukrainian Kennel Union به FCI و اعضای آن اطلاع می دهد که تعلیق خانم Yuliana ANTONENKO’s به عنوان پرورش دهنده، با کنل ثبت شده به نام…

حذف کنل بین المللی KURZROYALHUNT (VOM از FCI

?اطلاعیه ۲۱۰ کنل کلاب بلغارستان (BRFC) به اعضای FCI اطلاع می دهد که آقای Daniel DIMITROV به طور قطعی به عنوان عضو BRFC ، پرورش دهنده و داور مسابقات بین المللی از ۱/۱۱/۲۰۲۰ حذف شده است. علاوه بر این ،…

برکناری داور بین المللی آقای Daniel Thibaut

?اطلاعیه ۲۰۹ کنل کلاب بلژیک Société Royale Saint-Hubert (SRSH) به اعضای FCI اطلاع میدهد که آقای Daniel Thibaut از تاریخ ۳/۱۱/۲۰۲۰ به عنوان داور بین المللی FCI کنارگذاشته شده است . براساس آن لیست داوران FCI توسط SRSHبه روز رسانی…

دریافت برگه ثبتی توله های حاصل از مولدین هم خون همه نژادها به جز ژرمن

?اطلاعیه ۲۰۶ پیرو اطلاعیه ۲۰۰ ،به منظور افزایش و به روز رسانی استانداردهای تعیین شده از طرف فدراسیون جهانی سگ( FCI )، به اطلاع می رساند که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ،توله های حاصل از مولدین هم خون همه نژادها به…