sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

 قابل توجه وارد کنندگان سگ از کشور های اوکراین و روسیه

قابل توجه وارد کنندگان سگ از کشور های اوکراین و روسیه

    قابل توجه وارد کنندگان سگ از کشور های اوکراین و روسیه پیرو گزارش شماره ۹ اخبار    FCI (در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵) ، RKF (نمایندگی FCI در روسیه ) اعلام کرده بود  که نمیتوانند تصمیم کمیته عمومی FCI…

تصمیم کمیته عمومی FCI مبنی بر عدم فعالیت در کریمه

قابل توجه وارد کنندگان سگ از کشور های اوکراین و روسیه پیرو گزارش شماره ۹ اخبار FCI (در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵) ، RKF (نمایندگی FCI در روسیه ) اعلام کرده بود که نمیتوانند تصمیم کمیته عمومی FCI (18 دسامبر…