sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

مصاحبه در Press Tv

علاقمندان به سگ روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۱/۴/۴ ساعت ۲۱:۰۳ شبکه Press Tv ( انگلیسی زبان ایران ) با فرکانس ۱۲۳۰۳ عمودی ۲۷۵۰۰ ۳/۴ ماهواره بدر برنامه ایران را نگاه کنند. ساعات پخش گزارش سگهای کار از شبکه Press TV: یکشنبه…

ارسال مشخصات سگهای ثبت شده به نشست آسیا اقیانوسیه FCI

مشخصات سگهایی که تا مورخ بیستم بهمن ماه ۱۳۹۰ ثبت شوند به تفکیک توله و بالغ توسط مسئول IKC جهت اقدامات لازم به نشست آسیا اقیانوسیه FCI ارسال خواهد شد. لذا از کلیه اشخاصی که تمایل به ارسال و ثبت…