حضور IKC در مجامع بین المللی ازسال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸

حضور IKC در مجامع بین المللی ازسال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸

بانکوک تایلند،۲۰۱۰ نژادهای داخلی تایلند (مثل ریدج بک تایلندی و…) و نژادهای خارجی زیر نظر FCI و AKU( نماینده بخش آسیا و اقیانوسیه وقت به ریاست ژاپن) مانیل فیلیپین،۲۰۱۲ نشست و مسابقات نژادشناسی و تشخیص رفتاری بخش آسیا و اقیانوسیه…