سوپرایزی دیگر از IKC

توجه توجه 📣📣 🎉سوپرایزی دیگر از IKC : جهت افزایش استاندارهای تربیتی کشور، برای اولین بار حضور همزمان دو کارشناس طراز اول جهان از اروپا در روزهای آتی همچون دو بال با اجرای کلاس ها ، ورگ شاپ ها و…

برگذاری دوره های تئوری داوری BH

? اطلاعیه ۳۰۸ آموزش داوران تربیتی بین المللی BH کشور طی هماهنگی های بعمل آمده با روسای کمیته های مربوطه در FCI جهت تعیین و اعلام اسامی داوران ایران تا پایان سال و انجام داوری BH توسط نامبردگان، پیرو دوره…