مفقودی شجره نامه

اطلاعیه شماره ۱۶۶

به اطلاع کلیه عزیزان می رساند شجره نامه سگ روتوایلر ماده به نام Rosa M.T House با شماره ثبتی IRAPP 00001901 و شماره میکرو چیپ ۳۶۴۰۹۹۸۰۰۰۰۲۸۲۰ و شجره نامه سگ روتوایلر ماده به نام pinar Mehrsam با شماره ثبتی IRAPP 00001084 و شماره میکرو چیپ ۳۶۴۰۹۹۸۰۰۰۰۱۸۴۳ مفقود شده است. از یابنده تقاضا می گردد شجره نامه ها را به دفتر موسسه بین المللی امور سگ ایران(IKC) واقع در استان قروین تحویل نمایند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.