میکروچیپ های مورد تایید برای ثبت شجره

اطلاعیه  ۱۷۶
میکروچیپ یا Animal ID تراشه شناسایی سگ می باشد که بایستی مورد تایید دستگاههای اجرایی متولی دامپروری هر کشور باشد . لذا با توجه به اینکه میکروچیپ های هر کشور پیش شماره مربوط به خود را دارد ، بدین وسیله از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ برای ثبت شجره در موسسه بین المللی امور سگ ایران (IKC) باید سریال میکروچیپ با کد کشور ایران ۳۶۴۰ (۲۵۱۲*******۳۶۴۰) شروع شود و واضح است که سگ های وارداتی میکروچیپ با پیش شماره کشور خود را دارا بوده و نیاز به میکروچیپ گذاری مجدد ندارد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.