اسامی افرادی که در سمینار روز جمعه ۱۴ مهر حضور داشتند

اسامی افرادی که در سمینار روز جمعه ۱۴ مهر حضور داشتند

این سمینار با تدریس خانم دکتر لارا روزت – دامپزشک و کارشناس فدراسیون در مهر ماه ۱۳۹۶ در سالن هگمتانه هتل المپیک تهران با حضور ۷۰ نفر از دوستانی که از سر تا سر کشور آمده بودند برگزار شد .…