اهداف سازمان – شعار سازمان

اهداف سازمان – شعار سازمان

شعار سازمان بین المللی امور سگ ایران  اهداف سازمان • شناسایی سگ ایرانی و اصلاح نژاد آن با هدف معرفی به جامعه بین المللی • ثبت سگ های خالص و اصیل کشور به همراه صدور گواهی و شجره نامه جهت جلوگیری از تولید…