sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

برگذاری دوره های تئوری داوری BH

? اطلاعیه ۳۰۸ آموزش داوران تربیتی بین المللی BH کشور طی هماهنگی های بعمل آمده با روسای کمیته های مربوطه در FCI جهت تعیین و اعلام اسامی داوران ایران تا پایان سال و انجام داوری BH توسط نامبردگان، پیرو دوره…