دیوید گارسیا سوعارز مربی حرفه ای سگ

غول تربیتی دیگری از جنوب غربی اروپا
مکمل یانسون در اجرای برنامه های تربیت سگ کشورخواهد بود :
دیوید گارسیا سوعارز

مربی حرفه ای سگ از سال ۱۹۸۹
مسئول آموزش نیروهای تخصصی در بحث کاربردی سازی سگهای شهرداری ها

داور رویدادهای ملی و بین المللی چون :

IGP World Championship 2017, Spain
مسابقات جهانی قهرمانی IGP ۲۰۱۷ در اسپانیا

AWDF IGP Championship 2019 Little Rock , Arkansas.
مسابقات قهرمانی ۲۰۱۹ در ایالت آرکانزاس آمریکا

Awma IGP Championchip 2019, Old Orchar Beach Campionato GS-
CUD 2019, Italy.
مسابقات قهرمانی IGP ۲۰۱۹ در ایتالیا

Campeonato IGP SECPA 2020 (San Fernando).
مسابقات قهرمانی IGP ۲۰۲۰ در اسپانیا

Copa España IGP 2018.
Copa FH España, 2016, 2017. Campeonato de España IPO 2017 CEPPB.
مسابقات قهرمانی IGP 2018,2017,2016 در اسپانیا

IGP trail in Phillipines 2019.
مسابقات IGP trail 2019 در فیلیپین

FMBB world championship in Tracking, 2022 Greece.
مسابقات ردیابی FMBB 2022 در یونان

سرمربی تیم های منتخب اسپانیایی در مسابقات جهانی FCI World Championship
۲۰۱۸ and 2019, FMBB 2017, IDC 2

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.