sp.irankc@gmail.com

ارتباط با ما

09120273029

تماس بگیرید

باکسر

باکسر ( Boxer ) استاندارد باکسر کشور منشاء نژاد : آلمان شماره استاندارد FCI : صد و چهل و چهار ، ۱۴۴ نوع بهره برداری : سگ همدم ،محافظ،نگهبان و کار دسته بندی FCI : گروه ۲ نژادهای پینچر، اشنازرو مولوسوئید – بخش…