استاندارد هاسکی سیبریایی

? استاندارد هاسکی سیبریایی (سیبرین هاسکی ) کشور منشاء نژاد : آمریکا شماره استاندارد ( FCI ) : 240 نوع بهره دهی : سگ سورتمه ، بارکش تقسیم بندی FCI : گروه پنجم – بخش اول سگهای سورتمه اسکاندیناوی